Do  verze 15.02 nasazené 27. 2. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.  

1)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů a 82307 Přehled studentů SZZ jsme doplnili požadované položky a jejich terminologii jsme zároveň v obou formulářích sladili. Konkrétně jde o položky:

SZZ – celkový výsledek SZZ

SZZ – celkový výsledek SZZ slovně

VŠKP-typ A: Návrh ocenění.

 

2)      Ve frm 82010 jsme upravili export „Sestavy pro kontrolu studijních povinností“ přístupný přes záložku „Akce…“ na levé svislé liště. Doplnili jsme pole pro role předmětů, které se mají kontrolovat, a dva přepínače, s jejichž pomocí si uživatel navolí, zda chce seznam předmětů bez získaného zápočtu a nebo seznam neabsolvovaných předmětů.  V případě, že neabsolvovaný předmět má jednu ze zadaných rolí, pak se tato role objeví v závorce za kódem předmětu.

3)      Do frm 82027 VŠKP studenta jsme přidali položku „Návrh ocenění“ (pod oponenty zhruba vpravo uprostřed). Položku lze ve frm editovat.

4)      Do frm 82301 Vypsání termínu SZZ na záložku „Seznam zapsaných studentů“ jsme přidali funkci „Založit filtr seznamem“ ze zaškrtnutých studentů.  Funkce je pod stejnojmenným tlačítkem vpravo dole a vytvořený filtr se promítne do frm 82010 Přehled studentů a 82307 Přehled studentů SZZ.

5)      Ve frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme upravili funkci hromadného přihlášení studentů na termín  SZZ pod tlačítkem „Hroma…“ na levé svislé liště:

·  při hromadném zápisu studentů na termín SZZ stačí vyplnit kód studijního oboru nebo typ studijního programu;

·  je nutno vyplnit termín SZZ (možnost výběru ze seznamu po F3);

·  doplnili jsme tlačítka „Vybrat filtr“ a „Zrušit filtr“ pro výběr studentů pro hromadné přihlášení na termín SZZ; nabídnou se filtry vytvořené ve frm 82010.

6)      Do exportu z frm 82307 jsme přidali položky „SZZ – evid. číslo dodatku“ a „SZZ – evid. číslo anglického diplomu“.

7)      V exportu z frm 82307 jsme v zájmu sjednocení terminologie s exportem z frm 82010 přejmenovali položky týkající se závěrečné práce studenta. Původně začínaly na „ZP - ….“, nově začínají jako „VŠKP-typ A:….“.

8)      Nasadíme nový formulář 84005 Ekvivalence předmětů. Frm je v menu v bloku „evidence a vypisování předmětů“ a je určen pro role správce studijních plánů (STSSP), rozvrhář fakulty (STROF), rozvrhář katedry (STROK) a referent katedry (STRFK). Slouží k pohodlnějšímu  a přehlednějšímu vytváření skupin ekvivalentních předmětů, než umožňuje původní funkce ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce „Detail předmětu“. Práce s novým formulářem je popsána v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=84005#PAGE_11. Původní funkce ve frm 84001 zůstává v platnosti.

9)      Ve frm 86301 Podklady pro rozvrh a 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme na záložce „Přehled“ umožnili editaci kapacity předmětu.

10)  Upravili jsme podmínku pro prerekvizitu typu Z - Podmínkou zápisu na daný předmět je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu xxxx. Nově platí, že student může získat zápočet ne pouze v předchozím, ale i v aktuálním semestru.

11)  Na žádost pana prorektora jsme upravili výpočet doby studia pro účely vyměřování poplatků za delší studium absolventů. Výpočet bude aktivován dle rozhodnutí pana prorektora z 26. 2. 2015 změnou nastavení parametrů výpočtu.

12)  V Rozhodnutí o poplatku za delší studium jsme zestručnili text odůvodnění, aby se i v případě dlouhého výčtu studií vešlo rozhodnutí na jednu stránku. Zkrácení spočívá v tom, že u každého studia je místo dlouhého popisu důvodu ukončení jen paragraf, odstavec a písmeno zákona, podle kterého bylo studium ukončeno, a před výčet neúspěšných studií je vložen text v závorce: "(je uveden paragraf, odstavec a písmeno zákona, podle kterého bylo studium ukončeno)".

13)  Dle zadání p. prorektora jsme kvůli umístění hologramu na diplom vpravo nahoře posunuli tisk slova DUPLIKÁT níže, aby se tisklo pod hologram, a kvůli přesunu evidenčního čísla na tiskopisech pro diplomy tiskárnou jsme přesunuli větu "The Diploma in English is valid only in conjunction with the Czech Diploma" zleva doprava.

14)  Uzavřeli jsme znakové formuláře pro roli učitel a student.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.