Do  verze 15.04 nasazené 30. 4. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.  

1)      Pro potřeby projektu Study in Prague (společný portál několika pražských vysokých škol pro zájemce – cizince) byly ve frm 80105 Správa číselníků do číselníků STUD_OBORY (Studijní obory na vysoké škole) a STUD_PROGRAMY (Studijní programy) na záložku „Detail“ doplněny položky „Study in Prague“, „Profil oboru / programu“, a „Profesní profil absolventů“. Obor / program se exportuje na portál Study in Prague v případě, že položka „Study in Prague“ má hodnotu „A“. Přednostně se exportují obory, programy pouze v případě, že jsou bezoborové. Do přehledu oborů v číselníku oborů jsme zároveň přidali sloupec „St“, podle kterého lze obory filtrovat (A = obory jdoucí do Study in Prague; N = obory mimo Study in Prague).

2)      Ve frm 81001 Přehled přihlášek byl do "Nového filtru sestavením" (přístupný přes ikonku „Filtrování záznamů“) přidán filtrační sloupec „Duplicita - pořadí přihlášky na fakultě se stejným rodným číslem“. Jeho hodnota je "1" pro první přihlášku, "2" pro druhou přihlášku atd. uchazeče se stejným rodným číslem. Dále byl vytvořen veřejný filtr s názvem „Duplicity - skrytí 2. a dalších přihlášek pro tisk pozvánek“. Po jeho použití se zobrazí jen přihlášky s "Duplicita - pořadí přihlášky na fakultě se stejným rodným číslem“ = 1. Tento filtr byl vytvořen pro použití, kdy se koná jedno přijímací řízení pro všechny obory a kdy stačí poslat oznámení pouze pro jednu přihlášku uchazeče nebo se uchazeč přiřazuje pouze na jeden termín přijímacího řízení, i když má více přihlášek.

3)      Ve frm 81001 do dialogového okna pro stahování přihlášky jsme přidali varování, pokud nesouhlasí semestr v přihlášce se semestrem v parametru WPRZAC pro aktuálně probíhající přijímací řízení. Př.: Varování. Přihláška byla sepsána pro jiné přijímací řízení, než které právě probíhá na Vaší fakultě. Semestr v přihlášce: 20141;
Právě probíhá přij. řízení do semestru: 20151

4)      Do frm 82010 Přehled studentů jsme přidali fotografie studentů. Režim prohlížení fotografií spustíte modrým tlačítkem „Fotografie“ vpravo dole. Při hromadném prohlížení listujte šipkami po studentech.

5)      Do frm 82014 Předměty studenta (záložka „Klasifikace“ v 82010) přidáme „Vážený průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa“.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.