Do  verze 15.05 nasazené 29. 5. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.  

1)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali položku „VŠKP-typ A: Datum skut. odevzdání práce“, která odpovídá položce „Datum odevzdání“ ve frm 82027 VŠKP.

2)      Nasadíme nové formuláře, které nahrazují původní znakové formuláře zpracovávající agendu tematických okruhů VŠKP, jejich rezervace a zadávání konkrétního tématu studentovi. V menu iKOSu přibude nová větev „témata a rámcová témata závěrečných pr.“ s formuláři:

·         82401 Přehled rámcových témat ZP

·         82402 Detail rámcových témat ZP

·         82411 Přehled témat ZP 

·         82412 Detail tématu ZP.

Formuláře budou přístupné pro roli referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO a STVSO) na úrovni fakulty a pro roli referent katedry pro státní zkoušky (STKSZ) na úrovni katedry; pouze na prohlížení budou přístupné pro roli uživatel údajů o studentech (STUST). Podrobnější popis formulářů najdete v nápovědě wiki pod ikonkou pro nápovědu (otazník vpravo nahoře), když vstoupíte do formuláře.

Zbývající staré znakové formuláře pro agendu zadávání a rezervace témat, původně pouze v menu pro FS, FEL a FIT, budou v první polovině června staženy. Jde o frm:

·         55513 Zadání závěrečné práce studentovi

·         55602 Prohlížení nabídky rámcových témat

·         55613 Prohlížení témat závěrečných prací.

3)      Protokol o SZZ tištěný z frm 82303 jsme upravili následovně:

-          pokud je zaveden parametr SZZ.DEKAN_DO_PROT s hodnotou „N“, netiskne se do protokolu blok s podpisem děkana, ve všech ostatních případech se tiskne;

-          za jménem předsedy a místopředsedy zkušební komise se v závorce tiskne tato jejich funkce.

 

 

4)      Z formuláře 82303 Protokol o SZZ pod tlačítkem „Tisk dí…“ (Tisk dílčího protokolu studenta) na levé svislé liště lze tisknout dílčí protokoly SZZ v češtině i angličtině, ve formátu A3 i A4.

5)      Do frm 82307 jsme pod záložkou „První termín reprobanta“ zpřístupnili nový frm 82314 Protokol o SZZ – řádný. Tato záložka je aktivní pouze u studentů, kteří první SZZ nesložili a jdou po druhé, tzv. reprobanti. Ve frm jsou vidět výsledky původní neúspěšně složené SZZ.

 

6)      Ve frm 84102 Příprava studijních plánů a 84301 Příprava studijních skupin se při kopírování plánu / skupiny nyní nově uloží původní kód kopírovaného plánu /skupiny na začátek poznámky a je od původního textu poznámky oddělen „#”.

7)      Ve frm 84102 Příprava studijních plánů, 84301 Příprava studijních skupin a 84401 Příprava průchodů studiem a na jejich záložkách jsme rozšířili příslušná pole pro úplné zobrazení až 20timístného alfanumerického kódu studijního plánu / skupiny předmětů.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.