Do  verze 15.06 nasazené 26. 6. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.

1)      Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek přibyla na levé svislé liště v rámci nové agendy prověřování identit a kontroly na duplicity nová tlačítka „Identita“ a „Hrom.i…“ (hromadná identita). Přiřazení identity se provádí u přijatých uchazečů před jejich převodem do studia. V prvním kroku použijte tlačítko „Hrom.i…“, aby se bezproblémové identity založily / přiřadily automaticky. Dále postupujte dle návodu ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=81001#PAGE_11 , poslední odstavec „Osobní identity“.

2)      Ve frm 81001 na detailu přihlášky jsme do okna pro výběr oboru (po F3 z položky „Kód oboru) přidali název oboru v angličtině.

3)      Ve frm 81001 jsme pro usnadnění práce s novou agendou z bodu (1) upravili přihlášky mimo přijímací řízení takto:

-            podle data narození a pohlaví vyplňte prvních šest míst rodného čísla, datum narození a pohlaví se automaticky doplní a také RČ se automaticky doplní na rodný kód;

-            vyplňte datum narození a pohlaví a rodný kód se automaticky doplní.

Změny budou vidět až po občerstvení dat.

4)      Do exportu z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek a do exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali položky „Obor – název – anglicky“ a „Studijní program (název) – anglicky“.

5)      Ve frm 82015 Zápis předmětu jsme zpřístupnili tlačítko „Zruš…“ (zrušení uzavření zápisu) na levé svislé liště pro roli referent studijního oddělení (STRSO), abychom studijním odd. ulehčili práci se studenty, kteří, ať už z jakéhokoliv důvodu, žádají o znovuotevření zápisu. Doposud toto právo měla pouze vedoucí stud. odd. (STVSO). Tlačítka pro „schválení zápisu“ kvůli terminologické a významové jednoznačnosti s tlačítkem pro studenta přejmenujeme na „uzavření zápisu“.

6)      Ve frm 82027 VŠKP studenta a ve frm 82412 Detail tématu ZP jsme rozšířili rozsah položek „Literatura“ a „Zásady vypracování“ (v 82412 „Pokyny“) na 4000 znaků.

7)      Do exportu z frm 82304 Soupis komisí na záložce „Přiřazení studenti“ a do exportu z přehledu frm 82307 Přehled studentů SZZ byly přidány položky:

 VŠKP-typ A: URL v systému Dspace
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - odkaz na PDF práce

 VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - vedoucí 1
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - vedoucí 2
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - oponent 1
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - oponent 2
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - oponent 3
VŠKP-typ A: URL v systému Dspace - posudek - oponent 4

Položky budou naplněny, pokud je do KOSu předá importní můstek z DSpace.

8)      Do exportu z přehledu frm 82307 byly dále přidány položky „Email adresa“ (emailová adresa studenta) a „VŠKP-typ A: Datum zadání práce“.

9)      Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů bylo zpřístupněno tlačítko „Email“ na levé svislé liště všem rolím, kterým se formulář nabízí. Doposud se nabízelo pouze výběrově.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.