Do  verze 15.07 nasazené 24. 7. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (3)

1)      Do elektronické přihlášky jsme přidali novou funkci, která uchazečům, kteří již na ČVUT studovali, umožní, aby nemuseli opětovně vyplňovat číslo svého bankovního účtu, pokud se nezměnilo.  Přihláška se pokusí vyhledat číslo účtu z předchozích studií, a pokud existuje, nabídne je uchazeči pouze k doplnění do přihlášky. Funkce je podmíněna nastavením parametru WPR.UCET na hodnotu „A“ (sbírat číslo účtu v přihlášce u všech) nebo „B“ (sbírat číslo účtu pouze u občanů ČR). Parametr lze nastavit ve frm 80103 Správa parametrů.

2)      Aktivnost tlačítka „Uzavřít zápis“ ve webovém kosi pro studenty jsme napojili na stav zápisu. Tlačítko je aktivní pouze v případě, že stav zápisu má hodnotu ZZ (Změny zápisů). Stav zápisu se nastavuje pro fakultu ve frm 80104 Nastavení parametrů.

3)      Do frm 81001 Přehled přihlášek na levou svislou lištu přidáme tlačítko „Archiv“. Tímto tlačítkem uzavřete staré přijímací řízení a připravíte KOS pro nové do dalšího akademického roku, o což jste doposud museli žádat VIC. Tlačítkem tedy archivujete přihlášky z proběhnuvšího přijímacího řízení a zároveň je smažete z frm 81001 a uvolníte místo pro nové; číslování přihlášek se automaticky nastaví od 1. Tlačítko je přístupné pro roli vedoucí studijního oddělení (STVSO), která pracuje s přihláškami do bakalářského a magisterského studia, a pro roli referent doktorského studia (STRDS), která pracuje s přihláškami do studia doktorského.

4)      Do importu dat přihlášek, který se provádí ve frm 89012 Import dat přístupném přes frm 81001, jsme přidali podporu pro import sloupce „Zapsal“.

5)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů přidáme položky

SZZ - předmět 1 - datum hodnocení
SZZ - předmět 2 - datum hodnocení
SZZ - předmět 3 - datum hodnocení
SZZ - předmět 4 - datum hodnocení.

6)      Ve frm 82303 Protokol o SZZ jsme zpřístupnili tlačítko „Uzam…“ (Uzamčení protokolu o průběhu SZZ) také pro roli referent oboru (STROB).

7)      Do zápatí „Zápisu o státní závěrečné zkoušce“, který se tiskne z frm 82303, jsme za typ programu přidali formu studia (P-presenční, K-kombinované).

8)      Do Vlastních sloupců ve frm 82307 Přehled studentů SZZ přidáme sloupce

NT – Student musí vypracovat nové téma

Po – Student navržen na pochvalu za vypracování ZP.

9)      Do exportu z frm 82307 jsme přidali položky

Aritmetický průměr – za celé studium

Vážený průměr – za celé studium

VŠKP-typ A: Byla udělena pochvala

VŠKP-typ A: Návrh ocenění

VŠKP-typ A: Zadáno nové téma.

10)   Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů umožníme vypisování předmětů pro roli správce studijních plánů (STSSP).

11)   Na žádost p. prorektora pro studium jsme upravili algoritmus generování výměru poplatku za studium absolventa. V případě, že student studuje první magisterské studium, byť předtím absolvoval dvě studia bakalářská, poplatek se negeneruje. Tímto přestává platit bod (3) v čl. 4 Metodického pokynu č. 3 /2012 o poplatcích spojených se studiem.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.