Do  verze 15.08 nasazené 28. 8. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů.

1)      Do sestav tištěných z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek přidáme novou sestavu Rozhodnutí o přijímacím řízení. Tato sestava nahrazuje původní sestavy Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o nepřijetí, které budou z nabídky odstraněny. Nová sestava je napojena na spisovou službu a funguje tedy obdobně jako Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Nejdříve si můžete vyjet kontrolní náhled bez data vydání a čísla jednacího a poté rozhodnutí vygenerovat (vydat) na čisto s automaticky doplněným číslem jednacím a PID. Metadata z vydaného rozhodnutí se automaticky propíší do spisové služby a do frm 82202 Přehled dokumentů.

Sestava je prozatím pouze v nabídce pro bakalářské a magisterské studium. Pro doktorské studium zůstávají původní sestavy o přijetí a nepřijetí nadále v platnosti.

2)      Do sestav tištěných z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali sestavu Rozhodnutí o ukončení studia v angličtině.

3)      Do bloku „szz“ v menu iKOSu přidáme nový frm 82306 Přehled studentů a jejich komisí. Frm je přístupný pro role referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO, STVSO) na úrovni fakulty a pro referenta katedry pro SZZ (STKSZ) na úrovni katedry a slouží především pro snadnější dohledání komise studenta. Podrobnější nápověda je ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=82306#PAGE_11 .

4)      Ve frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme provedli následující úpravy:

·                    Na levou pracovní lištu jsme přidali tlačítko „Email“ pro generování mailů studentům.

·                    Pro lepší přehlednost a orientaci jsme vstup do hlavních záložek v tomto frm přepracovali na tlačítka.

·                    U ukončených studentů jsme ve sloupci „St“ zvýraznili tento stav.

 

5)      Z frm 82307 zpřístupníme nový frm 82309 Komise po předmětech. Frm je přístupný pod tlačítkem „Komise po předm.“ pro role STVSO, STRSO a STKSZ a slouží k přiřazení studenta ke komisi po jednotlivých předmětech. Podrobnější nápověda je ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=82309#PAGE_13 .

6)      Frm 82018 Hodnocení SZZ, 82027 VŠKP studenta, 82303 Protokol o SZZ a 82307 Přehled studentů SZZ zpřístupníme na prohlížení pro roli uživatel údajů o studentech (STUST).

7)      Do bloku „zkoušky“ v menu iKOSu přidáme nový frm 84134 Jednorázové akce. Frm slouží pro vypisování a editaci jednorázových akcí a je přístupný pro roli rozvrhář fakulty (STROF) na úrovni fakulty a rozvrhář katedry (STROK), referent pro studium katedry (STRSK) a referent katedry (STRFK) na úrovni katedry. Frm nahrazuje staré znakové frm 54131 Vypsání jednorázových termínů, 54132 Přihl. na termín a 54134 Prohlížení jednorázových termínů. Podrobnější nápovědu najdete ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=84134#PAGE_10 .

8)      Do menu iKOSu přidáme dva nové formuláře pro plánování akcí. V menu jsou v samostatném bloku „plán akcí“ a jsou přístupné pro roli rozvrhář fakulty (STROF) na úrovni fakulty a rozvrhář katedry (STROK) a referent katedry (STRFK) na úrovni katedry:

·         85501 Soupis akcí – nahrazuje staré znakové frm 56110 Akce v plánu akcí a 56114 Editace oken po akcích; podrobnější nápověda je ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=85501#PAGE_11

·         85502 Přehled akcí a místností – nahrazuje staré znakové frm 56107 Prohlížení oken, 56104 Prohlížení plánu akcí podle akcí a 56105 Prohlížení plánu akcí dle místností; podrobnější nápověda je ve wiki na http://tril.cz/wiki/index.php?title=85502#PAGE_11 .

9)      Do frm 85312 Prohlížení – rozvrh předmětů jsme přidali sloupec „Fakulta“ a umožnili prohlížení rozvrhů všech předmětů školy bez ohledu na fakultu uživatele.

10)   Ve frm 87101 soupis projektů jsme upravili dotaz na záložce „Zapsaní studenti“ tak, že nadále se zobrazují pouze studující a přerušení studenti.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.