Do  verze 15.09 nasazené 24. 9. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů.

1)      V souvislosti s tím, že studenti si nyní uzavírají zápis sami, provedli jsme úpravu pro oddělení akce uzavřít zápis a vstup do rozvrhu. Zavedli jsme nový parametr ZU2RO, který nabývá hodnot A/N, defaultní hodnota je A.
Je-li parametr nastaven na A (nebo chybí), pak uzavření zápisu zároveň otevírá vstup do rozvrhu.
Je-li parametr nastaven na N, pak uzavření zápisu nemá vliv na vstup do rozvrhu.

Parametr se založí nebo nastaví ve frm 80103 Správa parametrů.

2)      Ve frm 82010 Přehled studentů pod záložkou „Ročník“ na levé svisle pracovní liště umožníme kromě promítnutí příštího ročníku také promítnutí příští skupiny k vybraným studentům.

3)      Do formuláře 82304 soupis komisí jsme přidali záložku „První termín studenta“, kde u reprobantů uvidíte jejich protokol z první SZZ. Tato nově přidaná záložka se zpřístupní ze záložky „Přiřazení studenti“, když stojíte na řádku se jménem reprobanta.

4)      Ve frm 82307 přehled studentů SZZ jsme rozšířili nabídku barevných rychlých filtrů a názorněji jsme je popsali. Nyní tedy platí, že:

o   Zelený filtr = studující, kteří ještě nesložili SZZ nebo nesložili zkoušku v prvním termínu a jsou přihlášeni na opravný termín.

o   Červený filtr = studenti, kteří složili SZZ neúspěšně a ještě studují.

o   Černý filtr = studenti, kteří úspěšně ukončili studium složením SZZ.

o   Šedivý filtr (nový) = studenti, kteří ukončili studium neúspěšně.

Potencionální reprobanti jsou tedy všichni červení; v okamžiku přihlášení se přesunou do zelených. V množině zelených jsou od řádných poprvé přihlášených odlišeni tím, že ve sloupci „TP“ (pořadí termínu) mají hodnotu „2“.

5)      Do exportu z frm 82307 Přehled studentů SZZ  jsme přidali nové položky „Stát narození – název“ a „Stát narození – kód“.

6)      Zpřístupnili jsme nový formulář 86320 Export rozvrhu. Frm je v menu v bloku „rozvrh – tvorba“, je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a nahrazuje původní znakové formuláře 56320 Export rozvrhu a 56323 Export rozvrhu F1. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86320#PAGE_11

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.