Do  verze 15.10 nasazené 30. 10. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů.

1)      Upravili jsme načítání termínů podávání přihlášek pro portál Study in Prague (nabídka studijních oborů pro zahraniční studenty). Pokud je žádoucí založit interval podávání přihlášek pro obory / programy nabízené ve Study in Prague, který je odlišný od výchozího základního intervalu daného parametry WPRZAC a WPRKON, je potřeba založit (doplnit) příslušný obor a program do frm 81002 Webová přihláška – soupis programů s novým požadovaným intervalem. U takto zavedeného oboru (programu) musí být uveden jazyk výuky „angličtina“, a pokud se nemá nabízet v elektronické přihlášce, nastavit atribut „Nenabízet“.

2)      Ve frm 82012 Základní údaje studenta (záložka ve frm 82010 Přehled studentů) jsme tlačítka „Zrušení kontaktní adresy“ a „Historie kontaktní adresy“ zpřístupnili pro roli vedoucí studijního oddělení (STVSO).

3)      K sestavám tištěným z frm 82013 Studijní údaje (záložka Studium) v 82010 přidáme sestavu „Rozhodnutí o přerušení studia“ v angličtině. Sestava je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia.

4)      Tiskovou sestavu „Oznámení o ukončení studia zanecháním“, původně pouze ve formuláři 82013 Studijní údaje, jsme přidali do sestav v přehledu frm 82010 a lze ji tak tisknout hromadně vybraným studentům.

5)      Do anglické sestavy Transcript of Records z frm 82010, pokud je tištěna pro studenty na krátkodobém studijním pobytu, jsme nad tabulku s předměty přidali informaci, že předměty byly absolvovány v rámci krátkodobého studijního pobytu.

6)      Zápatí Protokolu o SZZ, který se tiskne z frm 82303, jsme upravili dle zadání z porady pedagogických proděkanů. Kromě toho jsme ve frm 82304 Soupis komisí omezili délku názvu komise na 70 znaků.

7)      Zpřístupníme nový formulář 83301 Studijní skupiny. Frm je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty), STVSO (vedoucí studijního oddělení) a STRSO (referent studijního oddělení) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a podle role, pod kterou pracujete, se nabízí buď v bloku „rozvrh – tvorba“ nebo v bloku „rozvrh – prohlížení a zápis“.   Nahrazuje původní znakový formulář 53301 Studijní skupiny. Více najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=83301#PAGE_11 .

8)      Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme upravili funkci pro kopírování předmětů pod tlačítkem „Kopie“ na levé svislé pracovní liště tak, aby se založila kopie pro všechny označené předměty. Kromě toho jsme na levou pracovní lištu přidali tlačítko „K.vyu…“ pro kopírování vyučujících od zadaného předmětu k vybraným, tj. zaškrtnutým, předmětům. Předmět a semestr, z něhož se učitelé kopírují, a semestr, do něhož se kopírují, navolíte v dialogovém okně pod tlačítkem. Obě tlačítka jsou přístupná pro roli STSSP (správce studijních plánů).

9)      V menu nahradíme frm 85321 Zápis studenta do rozvrhu novým přehledovým formulářem 85320 Přehled předmětů studentů, z kterého bude původní frm 85321 volán jako detail. Práva přístupu i umístění v menu zůstaly nezměněny (blok „rozvrh – prohlížení a zápis“). Více najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=85320 .  

10)   Zpřístupnili jsme nový formulář 86306 Matice kolizí. Frm je v menu v bloku „rozvrh – tvorba“, je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a nahrazuje původní znakový formulář 56306 Matice kolizí. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86306#PAGE_11 .

11)   Zpřístupnili jsme nový formulář 86310 Dispoziční práva k místnostem. Frm je volán z frm 89101 Soupis místností (v menu v bloku „rozvrh – prohlížení a zápis“) přes tlačítko „práva“ na řádcích vpravo. Frm je určen pro roli STSAP (správce komponenty) a STROF (rozvrhář fakulty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a nahrazuje původní znakový formulář 56310 stejného jména. Více najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=89101#PAGE_11.

12)   Zpřístupnili jsme nový formulář 86311 Zařazení rozvrhových lístků po místnostech. Frm je v menu v bloku „rozvrh – tvorba“, je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a nahrazuje původní znakový formulář 56311 stejného jména. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86311#PAGE_11 .

13)   V sestavách rozhodnutí a oznámení, které se tisknou z KOSu, jsme upravili paragrafy podle nového SZŘ na základě zadání z rektorátu.

14)   V rámci úprav KOSu pro elektronický index jsme nastavili automatické odesílání mailů o udělení zápočtu a známky či změně klasifikace. Maily se rozesílají jednou denně na základě nočního zpracování.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.