Do  verze 15.11 nasazené 27. 11. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů.

1)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali položku VŠKP-typ A: Jazyk práce. Původně šlo tuto položku exportovat pouze z frm 82307 Přehled studentů SZZ.

2)      V rámci projektu IP 2015 Centralizace poplatků a na základě rozhodnutí prorektora pro studium byla od 15. 11. 2015 omezena práva uživatelů s rolí referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO, STVSO) k formulářům v bloku „poplatky“ (83050, 83052 a 83054). Od tohoto data mají uvedené role tyto frm pouze na prohlížení a veškerou agendu ohledně poplatků vyřizuje nová role Rektorátní správce poplatků (STRPO). Kromě úpravy formulářů v iKOSu, úpravy textu rozhodnutí a upomínek z hlediska potřeb centrálního generování, bude změněn i algoritmus vyměřování poplatku za delší studium a nadále se výměry budou generovat pouze zpětně, tj. až poté, co student skutečně překročí standardní dobu studia plus jeden rok.

Nadále se ve věcech týkajících se agendy poplatků a změn výměrů obracejte na rektorátní odbor pro studium a studijní záležitosti, jmenovitě na pí Blanku Hadrbolcovou, příp. její zástupkyni pí Ivanu Chotašovou, kterým byla přidělena výše uvedená rektorátní role.

3)      Do frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme přidali možnost tisku výsledků z předmětu v excelu. Pokud zaškrtnete více předmětů, vygeneruje se tabulka zvlášť pro každý předmět. Kód a název předmětu je v jejím záhlaví.

4)      Zpřístupníme nový formulář 82706 Hromadný zápis do rozvrhu.  Frm je v menu v bloku „rozvrh – prohlížení a zápis“, je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty) a STSAP (správce komponenty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry a nahrazuje původní znakový formulář 52706 Hromadný zápis do rozvrhu. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=82706.

5)      Zpřístupníme nový formulář 85307 Přehled volných hodin a místností. V menu je frm v bloku „rozvrh - prohlížení a zápis“ a je přístupný pro roli STROF (rozvrhář fakulty) na úrovni fakulty a STROK (rozvrhář katedry) a STRFK (referent katedry) na úrovni katedry. Frm slouží k vyhledání volných rozvrhových okének v místnosti. Více najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=85307.

6)      Zpřístupníme nový formulář 86115 Promítnutí rozvrhu do plánu akcí. V menu je frm v bloku „rozvrh – tvorba“, je přístupný pro roli STSAP (správce komponenty) a STROF (rozvrhář fakulty) a nahrazuje původní znakový stejnojmenný formulář 56115. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86115.

7)      Ve frm 8904 Soupis a editace učitelů na záložce „Předměty učitele“ jsme umožnili dotazování a třídění podle všech sloupců na záložce.

8)      Byly dořešeny problémy s šifrováním pod javou 8 a iKOS lze nyní spustit i pod aktuální javou. Aktuální verze javy ke stažení jsme umístili na portál iKOSu(ikos.cvut.cz) do sekce „Podpůrný software“.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.