Do  verze 16.02 nasazené 26. 02. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě připomínek uživatelů.  Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu.

1)      Zavedli jsme možnost uzavření studijního plánu studentem na parametr. Fakulty, které si přejí, aby si jejich studenti neuzavírali studijní plán sami, ale nadále docházeli na studijní oddělení, si mohou nastavit nově zavedený parametr SZZ.STUD.STPLANOK. Pokud je založen a má hodnotu „N“, studenti si nebudou moci svůj studijní plán sami uzavřít. Defaultně platí, že studenti si svůj studijní plán uzavírat sami mohou, tzn., že pokud parametr založen není nebo má jinou hodnotu než „N“, nic se nemění a studenti si svůj studijní plán, jestliže ho mají splněn, mohou sami uzavírat. Parametr se zakládá ve frm 80103 Správa parametrů.

2)      Pro určení zda do minimálního počtu kreditů nutných pro pokračování ve studiu počítat pouze kredity získané z předmětů studijního plánu podle čl. 14 SZŘ jsme zavedli nový parametr LIMKRSP. Je-li nastaven na hodnotu „A“, počítají se do kontroly postupu jen kredity z předmětů studijního plánu a jen z předmětů, které nejsou uznané. Defaultní hodnotou je „N“ (ne), tzn., že není-li parametr založen nebo nabývá jiné hodnoty než „A“, započítávají se pro postup všechny kredity. Parametr se zakládá ve frm 80103 Správa parametrů.

3)      Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku Seznamy předmětů (SEZNAMPRED) ze záložky „Detail“ zpřístupníme novou záložku „Předměty seznamu“. Na této záložce může uživatel s rolí správce aplikace (STSAP) editovat obsah jednotlivých seznamů předmětů, které jsou uloženy v tabulce TPREDSEZ. Tato záložka nahrazuje původní znakový formulář 51160 Seznamy předmětů.

4)      Do exportu z frm 81001 Přehled přihlášek jsme přidali položky „Střední škola – IZO“ a „Střední škola – název“.

5)      Frm 81101 Hlášení pro MŠMT (původně Hlášení pro ÚIV) jsme zpřístupnili pro roli vedoucí studijního oddělení (STVSO).

6)      U studentů, kteří studují v angličtině, jsme tuto informaci přidali do „Potvrzení o studiu“ česky i anglicky, které se generuje z frm 82010 Přehled studentů.

7)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali položku „Zkouškové žolíky – zbývající“. U každého studenta tak můžete zjistit, kolik druhých zkouškových pokusů má ještě k dispozici.

8)      Ve frm 82027 VŠKP studenta jsme do detailu údajů o vedoucím nebo oponentovi práce přidali jejich emailovou adresu. Detailní údaje o vedoucím / oponentovi práce uvidíte, když stojíte kurzorem na položce se jménem vedoucího / oponenta a rozkliknete ikonku s lupou (nebo Shift+F7).

9)      Do exportu z frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali položky:

Rodné příjmení studenta

Předmět 1 – hodnocení slovně

Předmět 2 – hodnocení slovně

Předmět 3 – hodnocení slovně

VŠKP-typ A: Hodnocení práce (slovně).

 

10)   Zpřístupníme nový frm 83302 Rozdělování do studijních skupin. Frm je v menu přístupný v bloku „studenti“, podblok „studenti“, pro role referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO a STVSO) a rozvrhář fakulty (STROF). Frm nahrazuje původní znakový 53302 Rozdělování do studijních skupin. Více viz nápověda http://tril.cz/wiki/index.php?title=83302#PAGE_11.

 

11)   Do excelovské sestavy Výsledky z předmětů, která se generuje z frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů, jsme přidali sloupce „Záp. udělil“ (kdo udělil zápočet) a „Zn. udělil“ (kdo udělil známku).

12)   Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme umožnili snadnější výběr místnosti k paralelce pomocí F3 a postupného zužování nabídky podle zadané části čísla místnosti.

13)   Zpřístupníme nový frm 86307 Promítnutí skupin dle studijních paralelek. Frm je v menu přístupný z bloku „rozvrh – tvorba“ pro role rozvrhář fakulty (STROF), rozvrhář katedry (STROK) a referent katedry (STRFK) a nahrazuje původní znakový frm 56307 Promítnutí skupin dle studijních paralelek. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86307#PAGE_11.

14)   Zpřístupníme nový frm 86314 Hromadné kontroly rozvrhu. Frm je v menu přístupný z bloku „rozvrh – prohlížení a zápis“ pro role rozvrhář fakulty (STROF), rozvrhář katedry (STROK) a referent katedry (STRFK) a nahrazuje původní znakový frm 56314 Hromadné kontroly rozvrhu. Podrobnosti najdete v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=86314#PAGE_11

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.