Do  verze 16.03 nasazené 1. 4. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě připomínek uživatelů.  Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu.

1)      Ve frm 80105 Správa číselníků jsme zpřístupnili číselník „Prerekvizity“ (kód VZTAHY), kde jsou uvedeny všechny vztahy mezi předměty, které lze nyní v KOSu nastavit jako podmínku zápisu předmětu. Číselník je pouze na prohlížení.

2)      Do exportu z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek přidáme nové položky "Duplicity - pořadí přihlášek se stejným rodným číslem, příjmením, typem programu" (pomocí tohoto pole lze vyfiltrovat duplicitní přihlášky), "Všechny programy uchazeče se stejným rodným číslem, příjmením a typem programu" (v tomto poli jsou všechny programy z přihlášek studenta a lze je použít např. ve zvacím dopisu pomocí hromadné korespondence) a "Duplicity - počet přihlášek se stejným rodným číslem, příjmením, typem programu" (obsahuje celkový počet přihlášek daného uchazeče, lze
použít k vyfiltrování duplicitních přihlášek jednoho uchazeče a ke zjištění, kolik celkem ten který uchazeč přihlášek podal).

3)      Potvrzení o studiu česky i anglicky, které se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, jsme upravili pro krátkodobé pobyty. Studentům na krátkodobém pobytu se do potvrzení doplní věta, že studium probíhá (proběhlo) v anglickém jazyce v rámci programu Erasmus / krátkodobého pobytu.

4)      Z frm 82010 zpřístupníme malé potvrzení o studiu (4 na jednu stránku A4) anglicky. Zadání vzniklo z analýzy potřeb referentů pracujících s cizojazyčnými studenty v rámci IP „Podpora cizojazyčného studia“.

5)      Z frm 82010 zpřístupníme Potvrzení o přijetí ke studiu / o studiu pro cizineckou policii v české a anglické verzi. Také tato potřeba se ukázala na základě analýzy potřeb referentů pracujících s cizojazyčnými studenty v rámci IP „Podpora cizojazyčného studia“. Jde o první verzi, kterou jsme připravili na základě formulářů, které jsme z několika fakult dostali. Prosíme tedy o prověření a Vaše další připomínky, abychom sestavu doladili ke spokojenosti všech.

6)      Do frm 82030 Studenti – hromadné akce (přístupný z frm 82010 přes modré tlačítko vpravo dole) přidáme sloupce:

SZ (Překážka zápisu) – hodnota „A“ znamená, že existuje „překážka zápisu“, student si nemůže zapsat žádný předmět;

SZ STD (Zpráva pro studenta) – hodnotou je text odůvodnění, proč si student nemůže zapsat žádný předmět a který student uvidí ve webovém formuláři;

SZ RSO (Zpráva pro studijní) – hodnotou je text odůvodnění překážky zápisu pro studijní oddělení, který uvidíte ve frm 82015 Zápis předmětu v položce „Nesplněno“;

Drž – hodnota „A“ znamená, že při automatickém rušení rozvrhu nebude rozvrh u studenta zrušen.

 

Přidané sloupce mají referentům umožnit, aby vyfiltrované skupině studentů dle vlastní potřeby mohli zkrátit období zápisu oproti ostatním -  např. presenčním oproti kombinovaným (pomocí sloupců SZ, SZ STD a SZ RSO) nebo nastavili příznak, aby se této skupině nemazal rozvrh - např. studentům na krátkodobém pobytu (sloupec Drž).   

7)      Upravili jsme tisk Zadání BP /DP tak, že nyní kromě frm 82411 Přehled témat ZP lze tisknout také z frm 82307 Přehled studentů SZZ. Pro oba frm platí, že lze tisknout v případě, kdy je práce ve stavu „zadána“.

8)      Do frm 82411 Přehled témat jsme přidali další možnosti filtrování: nový sloupec „SS“ (studijní stav studenta, který je u tématu zapsán); nový sloupec „Ob“ (hodnotou je známka z obhajoby, pokud z tématu vznikla práce, která šla k obhajobě); v pravém dolním rohu frm přibyla 3 zaškrtávátka: práce je obhájena, neobhájena, bez hodnocení (slouží k filtrování témat podle toho, v jakém stavu je práce, která z nich vznikla).

9)      Do frm 83050 Poplatky – výměry jsme do přehledu různých typů výměrů nahoře ve frm, které lze na tlačítko zobrazit, přidali možnost zobrazit „Odvolání k vyřízení“, tj. výměry, na něž byla podána žádost o přezkum.

10)   Do frm 83050 Poplatky – výměry jsme přidali záložku „Všechny výměry studenta“, která umožňuje odskok do frm 83052 s přehledem všech výměrů vybraného studenta. Slouží především pro přezkum výměrů a pro kontrolu, že výměr je vygenerován dobře.

11)   Frm 85310 Rozvrh – detail jsme zpřístupnili z frm 82010 Přehled studentů pro rozvrh vybraného studenta, z frm 84001 Přehled a soupis předmětů pro rozvrh vybraného předmětu, z frm 89101 Soupis místností pro rozvrh vybrané místnosti a 89004 Soupis a editace učitelů pro rozvrh vybraného učitele. Přístup je stejný ve všech frm přes záložku „Rozvrh“ na levé svislé pracovní liště tlačítkem „Zobrazit“. 

12)   Do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme přidali podporu pro zobrazení předmětů z cizích fakult. Pokud tedy na katedře fakulty A založí u předmětu paralelku, která bude mít v poli „Rozvrhuje“ katedru z fakulty B, pak rozvrhář katedry z fakulty B i rozvrhář fakulty B uvidí předmět z fakulty A v přehledu frm 86302.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.