Do  verze 16.05 nasazené 27. 5. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě připomínek uživatelů.  Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu.

1)      Vloni byla zavedena kontrola identity uchazečů, kteří si podali přihlášku, aby se předešlo zbytečným duplicitám osob v informačním systému (dále IS), které způsobují značné potíže. Funkce přiřazení nové identity nebo napojení již existující identity v IS k podané přihlášce se spouští pomocí tlačítek „Identita“ nebo „Hromadná identita“ ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek. Z logiky věci bylo toto řešení povoleno doposud pouze u uchazečů, kteří již měli zapsané kladné rozhodnutí.

Novinkou je nyní to, že jsme u cizinců, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studia, povolili možnost této kontroly dříve a můžete ji tedy u těchto uchazečů spustit ještě před rozhodnutím o ne / přijetí pomocí tlačítka „Identita“ ve frm 81001. Je to proto, aby se k těmto cizincům, kteří většinou dosud nemají přidělen žádný rodný kód nebo mají již jiné rodné číslo, dotáhly potřebné údaje z předchozího studia na ČVUT do exportu z tohoto frm; export často slouží jako podklad pro přijímací komise na katedrách při zpracování přijímaček do magisterského studia.

2)      Ve formuláři 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme k položkám, které lze použít pro vytvoření filtru, pod ikonkou „Filtrování záznamů“ přidali „Jazyk výuky“.

3)      Do exportu z frm 81001 jsme přidali položku „Předchozí studium na ČVUT - bakalář - vážený. průměr“. Obsahuje nejlepší vážený průměr bakalářského studia studenta s daným rodným číslem, který se vybírá pouze z úspěšně ukončených nebo dosud neukončených bakalářských studií na celém ČVUT.

4)      Do frm 82014 Předměty studenta (záložka „Klasifikace“ v 82010) jsme zcela vlevo předřadili sloupec „2“ s údajem o kolikáté zapsání předmětu u daného studenta konkrétně jde.

5)      Do frm 82304 Soupis komisí jsme přidali možnost tisknout jmenovací dopisy členům komise. Tiskne se standardním postupem z frm 89006 Nabídka tiskových sestav a tisk dopisu je přístupný pro role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO, STRSO) a referent katedry pro SZZ (STKSZ). Lze tisknout pro více komisí najednou.

6)      Do vlastních sloupců ve frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali „Fin-kód financování“ pro možnost filtrování studentů podle způsobu financování jejich studia.

7)      Do exportu z frm 83050 Poplatky – výměry jsme přidali položku „Jazyk výuky“ a „Financování – kód“.

8)      Do frm 82411 Přehled témat přidáme tisk Návrhu zadání závěrečné práce česky i anglicky. Nejde o definitivní zadání, které se vkládá do práce, ale pouze o návrh, na jehož základě je definitivní zadání schváleno a v KOSu potvrzeno. Sestava je určená fakultám, které tento postup používají.

9)      Do frm 82411 přidáme excelovskou sestavu „Studenti, vedoucí, oponenti“, která obsahuje seznam takových studentů a jejich vedoucích a oponentů, když alespoň jeden z trojice je z fakulty uživatele. Sestava je zamýšlena jako podklad, který může napomoci při vzájemném vyúčtování finančních náhrad mezi fakultami.

10)   Do frm 82412 Detail tématu ZP (záložka v 82411) přidáme položku „Pokyny anglicky“.

11)   K sestavám generovaným z frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme přidali excelovskou sestavu „Studenti zapsaní na předmět fakulty“. I tato sestava je zamýšlena jako podklad pro jednání fakult při vyúčtování vzájemné spolupráce v oblasti výuky. Má dvě varianty:

·         „Jmenovitý seznam zapsaných studentů“ je seznam dvojic předmět - student, kde student nebo předmět jsou z fakulty uživatele. Pomocí tohoto seznamu zjistíte na které cizí (i vlastní) předměty jsou zapsáni studenti vaší fakulty a kdo všechno z jiných fakult (i včetně vaší) je zapsán na vaše předměty.

·         „Křížová bilance počtu studentů“ obsahuje jednak součty studentů po fakultách, kteří jsou zapsaní na vaše předměty, a jednak součty studentů po fakultách zapsaných na předměty z jiných fakult, kde alespoň jeden student je z vaší fakulty. Jde o grupování studentů z prvního seznamu.

12)   Ve frm 86101 Vypisování termínů na záložce „Soupis a editace termínů jsme upravili vypisování podtermínů (umístěno v dolní části frm). Vpravo jsme přidali sloupec „Z/ZK“, kde můžete zaškrtnout, zda jde o podtermín zápočtový (zaškrtnuto) nebo zkouškový (nezaškrtnuto).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.