Do  verze 16.06 nasazené 1. 7. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu.

1)      Do exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali položku „Událost I81 - datum – složení SZZ,SDZ“.

2)      Provedli jsme úpravu v určení velikosti písma na Dodatku k diplomu, který se tiskne z frm 82010 Přehled studentů nebo 82018 Hodnocení SZZ. Úpravu jsme provedli vzhledem k tomu, že se začaly více vyskytovat Dodatky k diplomu, které se nevešly na standardní 4 stránky kvůli velkému počtu předmětů.

3)      Do frém 82027 VŠKP studenta jsme přidali tlačítko pro tisk Zadání závěrečné práce. Zadání lze tisknout, pokud je práce v KOSu ve stavu „zadána“. Jestliže práce zadána není, lze se pomocí tlačítka podívat na náhled zadání. Náhled zadání slouží ke kontrole, zda a jak se zadání vejde na předepsanou jednu stránku A4, zvláště pokud jsou položky „Zásady vypracování“ a „Literatura“ objemnější (viz též bod 5).

4)      Ve frém 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce „Detail předmětu“ jsme v rámci sladění terminologie přejmenovali položku „Html adresa předmětu“ na „Webová stránka věnující se předmětu“.

5)      Do frm 82412 Detail tématu ZP (přístupný jako záložka v 82411 Přehled témat ZP) jsme přidali tlačítko „Náhled zadání závěrečné práce“. Náhled zadání slouží ke kontrole, co z položek „Pokyny“ a „Literatura“ se na zadání vytiskne, pokud jsou příliš dlouhé, protože zadání má být pouze jednostránkové (viz též bod 3).

6)      Pro zajištění úplnosti metadat o VŠKP předávaných do DSpace jsme doplnili kontroly na úplnost vyplnění údajů o VŠKP povinných podle příkazu rektora č.6/2006 Zveřejňování závěrečných prací na ČVUT.

·         První kontrola proběhne při odevzdání práce studentem do KOSu a je pouze na položky, které může student ovlivnit. Tato kontrola proběhne také při změně práce do stavu „odevzdáno“ referentem ve frm 82027 VŠKP studenta.

·         Druhá kontrola proběhne před přiřazením studenta ke komisi, u které bude obhajovat práci. Základním předpokladem je, že student již nahrál práci do KOSu, a kontrolují se všechny povinné položky kromě těch, které se týkají výsledku obhajoby. Pokud bude některá z povinných položek chybět, nepůjde studenta ke komisi přiřadit. Přiřazení studenta ke komisi probíhá na záložce „Přiřazení studenti“ ve frm 82304 Soupis komisí.

·         Třetí kontrola je vázána na uzamčení protokolu. Pokud bude chybět některá z tentokrát již kompletní sady povinných položek, nepůjde protokol uzamknout. Protokol se uzamyká ve frm 82303 Protokol o SZZ.

O zavedení těchto kontrol jsme informovali na květnové poradě pedagogických proděkanů.

7)      Na portál iKOSu na https://ikos.cvut.cz jsme zpřístupnili novou ikonu „Instalace KOS“, s jejíž pomocí si vytvoříte zástupce na ploše svého počítače pro start iKOSu. Nadále potom můžete spouštět iKOS místo přes portál z ikonky na ploše, tak jak jste byli zvyklí např. u znakového KOSu. Výhodou tohoto spouštění je, že není závislé na internetovém prohlížeči a tudíž na jeho měnících se verzích a nových verzích javy. Tuto novou možnost spouštění iKOSu berte, prosím, jako testovací, nadále budou probíhat další úpravy z hlediska Vašich uživatelských potřeb. Vaše připomínky jsou vítány.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.