Ve  verzi 16.07 nasazené 5. 8. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu. Pro referentky doktorského studia je určen bod (2).

1)      Do frm 82013 Studijní údaje (přístupný jako záložka „Studium“ v 82010 Přehled studentů) jsme přidali tisk „Oznámení o ukončení studia zanecháním“ anglicky. Tiskne se přes ikonku pro tisk z frm 89006.

2)      Do frm 82021 ISP přehled jsme na levou svislou pracovní lištu přidali tlačítko „Email“, s jehož pomocí lze vybraným doktorandům poslat hromadný mail obdobně jako ve frm 82010.

3)      Ve frm 82027 VŠKP studenta (přístupný jako záložka z frm 82010 Přehled studentů nebo 82307 Přehled studentů SZZ) jsme upravili stavy práce takto:

a)      Zrušili jsme matoucí stav „zadáno“ při otevření prázdného formuláře.

b)      Pokud práce vznikla z tématu, které bylo vypsáno přes KOS (ať už referentský nebo webový učitelský), je na toto pod stavy práce upozorněno modrou hláškou:
„Pozor! Práce vznikla zadáním z tématu.
Zadání VŠKP můžete zrušit/vrátit v "82421 - Detail tématu ZP.“

c)       Pokud nemá student práci zadanou, ale již má rezervováno nějaké téma, je na to referent upozorněn hláškou:
„Pozor! Student má rezervované/schválené téma.
Téma můžete schválit a převést na zadání VŠKP v "82421 - Detail tématu ZP.“

d)      V obou výše uvedených případech se u hlášky zároveň zobrazí také tlačítko "Na téma", přes které se na dané téma dostanete do frm 82412 Detail tématu ZP, kde buď můžete zadání tématu zrušit (případ b) nebo téma převést na oficiální zadání (případ c).

4)      Ve frm 82027 VŠKP studenta a v 82412 Detail tématu ZP jsme sjednotili názvy položek, kam se píší pokyny pro vypracování, podle názvu téže položky, která se tiskne na Zadání ZP, na „Pokyny pro vypracování“ a „Pokyny pro vypracování anglicky“.

5)      Do frm 82027 jsme pro potřebu kontroly, aby se zadání práce vešlo na předepsanou jednu stranu A4, přidali možnost této kontroly přímo na položkách „Pokyny pro vypracování“ a „Literatura“. Po dvojkliku myší na dané položce se otevře detail této položky, kde opět po dvojkliku myší dostanete informativní zprávu, zda je předpoklad, že se zadání vejde na jednu stránku A4.

6)      V minulé verzi 16.06 byly pro zajištění úplnosti metadat o VŠKP doplněny kontroly vyplněnosti povinných položek specifikovaných v příkazu rektora č.6/2006 Zveřejňování závěrečných prací na ČVUT. Tyto kontroly je nyní možné, ve frm 80103 – správa parametrů, prostřednictvím parametru VSKP.KONTROLA.VYPLNE vypnout/zapnout.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.