Do  verze 16.08 nasazené 2. 9. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu. Pro referentky doktorského studia je určen bod (2), (3) a (6).

1)      Zpřístupníme upravený frm 80103 Správa parametrů. Cílem úprav bylo zavedení pořádku do správy parametrů a omezení chyb vzniklých překlepem v názvu parametru nebo špatným formátem hodnoty parametru. Proto byl zaveden číselník parametrů a zpřísněny některé kontroly. Hlavní změny z pohledu uživatele jsou:

·         Frm má nyní dvě záložky „Přehled Nastavených parametrů“(momentálně nastavené parametry na fakultě) a „Všechny parametry“ (všechny parametry kosu, z kterých může STSAP vybírat pro svou fakultu).

·         Na obou záložkách lze vyfiltrovat parametry k vydefinovaným okruhům, které lze vybrat v combo boxu.

·         Při zakládání nového parametru lze parametr buď přímo sepsat nebo vybrat pomocí F3 z číselníku parametrů společného pro celou školu. Parametr neuvedený v číselníku nelze založit.

·         Přidělování editačních práv k parametrům pro vybrané role bylo přesunuto do číselníku. Proto bylo ve frm zrušeno, aby správce jedné fakulty neovlivnil omylem práva pro celou školu. Práva budou přidělována centrálně.

2)      Z frm 82010 Přehled studentů pro roli referent doktorského studia (STRDS) zpřístupníme tisk sestav Rozhodnutí o ukončení studia doktoranda česky a anglicky. Odpovídající důvody rozhodnutí navolíte v dialogovém okně před tiskem sestavy.

3)      Pro roli STRDS z frm 82010 Přehled studentů a 82013 Studijní údaje (záložka „Studium“ v 82010) zpřístupníme tisk sestavy Oznámení o ukončení studia zanecháním v anglické verzi. 

4)      Upravili jsme sestavu Oznámení o opakování SZZ, která se tiskne z frm 82307 Přehled studentů SZZ, tak, aby se přehledněji tiskly důvody, proč student opakuje. Sestava se nyní tiskne ve třech variantách podle údajů z KOSu a podle předvolby v dial. okně: pouze opakování zkoušky z předmětu(ů), pouze opakování obhajoby a opakování obojího.

5)      Do frm 83030 Stipendia na záložku „Seznam studentů“ jsme přidali sloupce „Číslo účtu“, kde se zobrazí číslo účtu studenta a „Banka“, kde se zobrazí kód banky, kde má student účet založen.

6)      Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů jsme na záložce Soupis učitelů pro potřeby elektronického schvalování ISP doktoranda, které je připravováno, rozšířili číselník pro výběr funkce učitele (na frm vlevo dole) o funkci „zmocněnec oborové rady oboru“. Osoba s touto funkcí uvidí a bude moci schvalovat ISP doktorandů příslušného oboru.

7)      Provedli jsme úpravu vyměřování poplatků za delší studium podle novely VŠ zákona, kdy se mění započítávání doby neúspěšně ukončených studií v závislosti a na posléze ukončeném úspěšném studiu. V souladu s novelou byl zrušen výměr poplatků za studium absolventů a delší studium absolventů. Úpravy zprovozníme k 1. 9. 2016, kdy novela VŠ zákona nabývá účinnosti.

8)      Ve verzi 16.06 jsme Vás informovali o nové ikoně pro spouštění iKOSu, s jejíž pomocí si vytvoříte zástupce na ploše počítače pro start iKOSu. Spouštění pomocí ikony na ploše jsme doplnili o dialogové okno pro nastavení parametrů aplikace, které se automaticky otevře před přihlášením. V něm mj. na liště vlevo můžete měnit velikost písma (nahrazuje spouštění pomocí ikon pro KOS XL a XXL) a doporučujeme zaškrtnout si „Umožnit měnit velikost hlavního okna“. Dialogové okno lze opětovně otevřít pro další úpravy i v samotné aplikaci z ikonky s ozubeným kolečkem vpravo nahoře. V tomto případě se nové nastavení projeví až po restartu aplikace.

Tytéž funkce (spouštění aplikace pomocí instalované ikonky na ploše a nastavení parametrů aplikace v dialogovém okně) jsme zprovoznili i pro vstup do testovacího iKOSu. Použijte oranžový odkaz „Instalace TEST KOS“ v bloku „Test KOS“ vlevo na portále iKOSu (ikos.cvut.cz).

Zprovoznění nového spouštěni iKOSu a možnost nastavení parametrů berte, prosím, jako pilotní provoz a informujete nás o jakýchkoliv problémech při jejich použití. Děkujeme za spolupráci.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.