Do  verze 16.09 nasazené 30. 9. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu. Pro referentky doktorského studia je určen bod (3) a zajímavý je i bod (1).

1)      Přidáme podporu bezkontaktních čteček studentských karet. Podmínkou pro fungování je mít správně nainstalovanou bezkontaktní čtečku karet - model "Omnikey 5421". Tyto čtečky dodával VIC na studijní oddělení prostřednictvím ing. Pučkové z odd. IS ekonomických a správních agend. Samotné ovládání je jednoduché: místo klasického vyhledávání studenta s využitím klávesových zkratek F7 a F8, přiložte studentskou kartu na čtečku a prostřednictvím tlačítka “Čtečka karet“ (nebo klávesové zkratky Ctrl+L) spusťte čtení informací z karty – následně se zobrazí údaje o studentovi. Pozor, při vyhledávání si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte správně nastaveny rychlé barevné filtry (např. hledáte-li studujícího studenta, musí být aktivní filtr “Studuje“).

Upozornění: máte-li k PC připojeno více čteček karet, ujistěte se, že v nich nemáte zasunuté jiné karty – jiné karty mohou ovlivnit funkčnost čtení studentských karet v iKOSu.

2)      Zavedli jsme pravidelnou denní kontrolu parametrů PRISEM (příští semestr) a PRISEM2 (alternativní příští semestr), nastavovaných správcem komponenty (STSAP) ve frm 80103 Správa parametrů a sloužících pro zápisy předmětů. V případě, že jsou tyto parametry nastaveny na semestr, od jehož začátku uplynulo více než 120 dní, je jejich hodnota vynulována (nastavena na hodnotu NULL). Důvod je ten, že jsou často nastaveny chybně na semestr, který již dávno skončil, což má za následek chybnou kontrolu zápisu, chybnou kontrolu kreditů pro postup do dalšího studia a chybný výpočet nároku na stipendium. 

3)      Pro referentky doktorského studia přidáme do frm 82010 a 82013 Studijní údaje (záložka „Studium“ v 82010) tisk Rozhodnutí o povolení přestupu mezi formami studia anglicky. Z přehledového frm 82010 bude možno tisknout rozhodnutí hromadně pro vybrané doktorandy.

4)      Do frm 82307 Přehled studentů SZZ na levou svislou pracovní lištu jsme přidali tlačítko „Jedno…“ Pomocí tohoto tlačítka se externím oponentům prací studentů, kteří jsou v přehledu zaškrtnuti, vygeneruje mail s odkazem pro jednorázový přístup do KOSu, aby mohli vložit své posudky.

5)      Ve frm 82307 jsme ve sloupcích „Př/O X kód“ (X=1-4), což jsou sloupce, kde jsou uvedeny státnicové předměty, umožnili v režimu dotazu vyhledávání těchto předmětů pomocí F3. Seznam po F3 obsahuje předměty sepsané ve frm 82302 Soupis a editace předmětů SZZ.

6)      Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů zpřístupníme upravenou funkci pro vytváření kopií (tlačítko Kopie na levé pracovní svislé liště), kdy jsme odstranili nadbytečné potvrzovací hlášky, a celý proces se tím urychlí.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.