Do  verze 16.10 nasazené 4. 11. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky a referenty doktorského studia je určen bod (2) a (3).

1)      Z formuláře 82010 Přehled studentů zpřístupníme tisk Rozhodnutí o uznání předmětů v anglické verzi. Sestavu vytisknete standardním způsobem přes ikonku pro tisk z frm 89006, v seznamu má název „Rozhodnutí o uznání předmětů – ang.“.

2)      Referentky pro doktorské studium na úrovni fakulty (STRDS) upozorňujeme na zpřístupnění formulářů pro nový modul tvorby, editace a schvalování ISP doktoranda. Základním formulářem je 82021 ISP přehled, v menu přístupný z bloku „studenti“. Z tohoto frm se dostanete na 82023 ISP detail a 82022 ISP předměty. S formuláři lze pracovat již i v ostré verzi, základní seznámení s prací ve frm proběhlo na dvou školeních. Upozorňujeme, že ve webovém studentském a učitelském kosi pro doktoranda, školitele a schvalovatele na úrovni oborové rady dosud modul nebyl v ostrém provozu zpřístupněn. Starý modul ISP zůstává zatím stále v provozu. O dalším postupném uvádění nového modulu do plného provozu budete informováni.

3)      V rámci nového modulu ISP doktoranda byl frm 82021 ISP přehled také zpřístupněn pro roli referent katedry pro doktorské studium (STRKD). STRKD uvidí v přehledu doktorandy své katedry a přes tlačítko „Zobrazit“ u konkrétního doktoranda se dostane do detailu jeho ISP (frm 82023). RKD může plány doktorandů své katedry pouze prohlížet a schvalovat je jako vedoucí školícího pracoviště nebo z jeho pověření.

4)      V souladu s novelou VŠ zákona, která nabyla účinnosti od letošního září, jsme ve frm 82027 zavedli kontrolu na odložené zveřejnění práce, kdy soubor, u něhož bude požadováno odložení zveřejnění nad 3 roky, nepůjde uložit. Původní číselník odloženého zveřejnění jsme byli nuceni kvůli historickým údajům ponechat. Položka je ve frm 82027 vpravo dole pod názvem „Práva“.       

5)      Do frm 82706 Hromadný zápis do rozvrhu, v menu v bloku „rozvrh – prohlížení a zápis“, jsme přidali možnost výběru a použití filtrů připravených ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů. Dole pod seznamem předmětů ve frm 82706 přibyla tlačítka pro výběr a zrušení filtru.

6)      Do frm 89009 Odesílání emailu přidáme možnost přiložit k emailu / emailům přílohu pomocí tlačítka vlevo dole „Přidat přílohu“. Formulář je přístupný z levé pracovní lišty v přehledových formulářích se seznamy studentů nebo uchazečů (např. 82010, 81001, 83030, 82307 a další).

7)      Při zápisu rodných čísel jsme zavedli přesnější kontrolu kvůli rodným číslům studentů – občanů Slovenské republiky v závislosti na datu narození. Před rokem 1993 byla společná československá řada, od r. 1993 je číselná řada pro česká a slovenská rodná čísla oddělena, a proto mohou nastat případy, kdy je stejné rodné číslo přiděleno dvěma lidem - jednou českému a podruhé slovenskému občanu.  Občané Slovenské republiky narození od 1. 1. 1993 nesmí tedy mít rodné číslo v podobě 10 číslic, vždy musí mít rodný kód cizince a to i tehdy, když mají přiděleno české rodné číslo. Důvodem je, že nelze zjistit, zda zapisované rodné číslo bylo přiděleno ve Slovenské republice nebo v České republice. V praxi je české rodné číslo přidělováno jen těm Slovákům, kteří mají (také) české občanství. V takovém případě zapište české občanství a české rodné číslo.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.