Do  verze 16.11 nasazené 2. 12. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (8).

1)      Na záložce „Hromadný zápis předmětů podle průchodu“, která se otevírá přes tlačítko „Průch…“ z levé pracovní lišty ve frm 82010 Přehled studentů, jsme zrušili výchozí zaškrtnutí položky „Zakázat studentům zrušit hromadně zapsané předměty“. Nyní tedy při otevření formuláře není tato položka zaškrtnuta. Je to proto, že v praxi je toto častější případ.

2)      Do exportu z frm 82010 jsme přidali položky „Doplňkový údaj č. 1 až 4“. Tyto údaje jsou vidět ve frm 82013 Studijní údaje.

3)      Exporty z přehledu studentů ve frm 82010 a 83030 jsme doplnili o položku „Vážený průměr na 2 desetinná místa“.

4)      Do frm 82027 VŠKP studenta jsme přidali položku „Datum akceptace“, jejímž obsahem je datum, kdy vedoucí závěrečnou práci odevzdanou studentem se souhlasem přijal, tj. akceptoval. Akceptaci může za vedoucího provést i referent pro SZZ na katedře (STKSZ). Po vyplnění nelze položku editovat.

5)      Do exportu z frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali položku „VŠKP-typ A: URL v systému DSpace - odkazy na přílohy práce“. Jednotlivé URL jsou v jedné buňce exportní tabulky, oddělené novým řádkem (v samotné buňce je tedy více řádků).

6)      V modulu témat a rámcových témat závěrečných prací (v iKOSu ve frm 82401, 82402, 82411 a 82412) zprovozníme notifikační maily, které bude dostávat vyučující a student při změně stavu tématu. Vyučující v případě, že student projeví zájem o jeho rámcové téma nebo si zarezervuje jeho téma; student v případě, že je mu schválena rezervace tématu nebo převedeno rámcové téma na téma; oba, když je téma studentovi oficiálně zadáno. Texty mailů jsou řešeny formou parametrů, pokud není příslušný parametr založen, mail se na fakultě neposílá. Maily (parametry) jsou popsané v nápovědě iKOSu na http://tril.cz/wiki/index.php?title=Parametry_KOS_abecedn%C4%9B#T

7)      V bloku „poplatky“ ve frm 83052 Přehled studentů nasadíme úpravu záložek „Detail výměru“ a „Odvolání“ (původně „Žádost o přezkum“) vyplynuvší z novely VŠ zákona. Místo „žádosti o přezkum“ se nyní používá výraz „odvolání“ a při podání odvolání má student (v iKOSu referent) možnost vybrat jeden nebo více důvodů, proč je odvolání podáno.

8)      Do webové přihlášky pro doktorandy přidáme blok, kde bude možno sepsat „Téma práce“, „Katedru (školící pracoviště)", "Školitele" a "Školitele specialistu". Na fakultách blok zpřístupníte na základě parametru WPR.DISERTACE, přičemž hodnota „A“ = zobrazit; hodnota „P“ = zobrazit a povinně vyplnit téma, katedru a školitele; pokud parametr není zaveden nebo jeho hodnota není vyplněna, uvedený blok se v el. přihlášce nenabídne.

Hodnoty vyplněné v bloku se objeví na závěrečném protokolu přihlášky v PDF, který uchazeč odesílá na oddělení vědy a výzkumu. Proto jsme zároveň založili i parametr WPR.DISERTACE_PODPIS. Pokud má hodnotu „A“, na protokolu přihlášky v PDF se zobrazí kolonka pro podpis školitele, který takto může ověřit a potvrdit správnost údajů. 

9)      Začínáme pracovat na úpravách sestav rozhodnutí a oznámení, které se tisknou z KOSu, v souladu s novelou VŠ zákona a nového grafického manuálu ČVUT. Jde o časově náročnou záležitost, úpravy budou probíhat postupně a budou koordinovány rektorátním odborem pro studium a studentské záležitosti. Zatím jsme upravili sestavu „Rozhodnutí o přijímacím řízení“ a „Rozhodnutí o uznání předmětů ze zahraničí“. U části dalších sestav byla stará hlavička se starým logem nahrazena novými.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.