Do  verze 17.01 nasazené 3. 2. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Do Dodatku k diplomu (tisk z frm 82010) jsme přidali nový oddíl 4. 6 s údaji o aritmetickém a váženém studijním průměru.

2)      Do frm 82010 jsme přidali novou filtrovací a exportní položku „Počet získaných zápočtů (a klas. zápočtů) v AKTSEM. Položku můžete použít při vytváření filtrů nad formulářem a při exportu.

3)      Do exportu z frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali položku „Datum podání přihlášky“ (přihlášení k SZZ).

4)      Do exportu z frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme přidali položku „Vztahy – ekvivalentní předměty“. Obsahuje kódy ekvivalentních předmětů oddělené středníkem.

5)      Rozšířili jsme zavedení kontroly na vyplněnost povinných položek VŠKP podle příkazu rektora č. 6/2006:

§  Kontrolu jsme přidali k udělení zápočtu ze závěrečné práce. V tomto případě, aby se kontrola spustila, je potřeba založit parametr VSKP.KONTROLA.ZAPOCET a nastavit jej na hodnotu „A“.

§  Pro fakulty, které nepoužívají komise v KOSu, jsme kontrolu přidali k zápisu klasifikace obhajoby. Pokud nebudou vyplněny všechny povinné údaje, nepůjde klasifikaci obhajoby zapsat. Pro fakulty, kde komise v KOSu používají, nadále platí, že kontrola je napojena na uzamčení protokolu, respektive komise.

6)      Pokračovali jsme v ladění nových formulářů pro SZZ (informace viz minulý upgrade) dle požadavků jednotlivých fakult. Podrobnější návod bude zveřejněn později.

7)      Na žádost prorektora pro studium a studijní záležitosti jsme do elektronické přihlášky ke studiu do kroku 1014 (rekapitulace před uzavřením přihlášky) přidali větu:

„Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů."

8)      V elektronické přihlášce v kroku 1010 (údaje o střední škole) jsme na žádost jedné fakulty upravili texty voleb u Maturitního předmětu (blok „maturitní předmět“ v elektronické přihlášce se řídí parametrem WPR.MATURITA_PREDMET). Původní texty:

-Konám v tomto školním roce

-Vykonal jsem dříve (v ČR v letech 2013 - 2015)

-Nekonám v tomto školním roce / Nevykonal jsem dříve

 

Jsme nahradili:

-Konám v tomto roce.

-Vykonal jsem dříve (v ČR v letech R - RR)

-Konal jsem před rokem R / Nekonám v tomto školním roce / Nevykonal jsem dříve

 

Proměnná R a RR se řídí podle semestru, do kterého je otevřeno přijímací řízení. Př.: v parametru WPRZAC je uveden B171, potom R = 2015 a RR = 2016.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.