Do  verze 17.02 nasazené 24. 2. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Referentky pro doktorské studium upozorňujeme na bod (1) a (2).

1)      Z formuláře 82010 Přehled studentů jsme zpřístupnili tisk diplomů česky i anglicky a tisk duplikátu diplomu v novém vzhledu podle nového grafického manuálu ČVUT. Diplomy po staru již tisknout nelze, v původní podobě zůstává pouze dodatek k diplomu. Nový tisk diplomů byl zaveden na základě požadavku prorektora pro studium a studijní záležitosti.

2)      Formulář 82023 ISP detail jsme upravili tak, aby referentka pro doktorské studium na úrovni fakulty (STRDS) mohla vrátit doktorandovi ISP k přepracování i poté, co byl ISP schválen předsedou oborové rady. Po schválení ISP předsedou oborové rady zůstane pro roli STRDS tlačítko „Vrátit k přepracování“ aktivní (zelené). Požadavek vyplynul ze školení pro uživatele s rolí STRDS a STRKD.

3)      Ve frm 82304 Soupis komisí jsme ze záložky „Přiřazení studenti“ zpřístupnili tisk protokolů SZZ anglicky.

4)      Do frm 82307 Přehled studentů jsme přidali dvě nové filtrovací položky „Datum ukončení studia“ a „Ukončení studia – způsob“. Filtrovací položky můžete použít při vytváření filtrů nad formulářem pomocí frm 89001 Soupis a editace filtrů.   

5)      Do frm 82401 Přehled rámcových témat ZP a 82411 Přehled témat ZP jsme přidali položky (sloupce) „Platnost“, tj. datum, dokdy je rámcové téma / téma platné, a „Založeno“, tj. datum, kdy bylo rámcové téma / téma v KOSu založeno. Datum, dokdy je rámcové téma / téma platné, zanesete v detailu pro rámcové téma (frm 82402) nebo v detailu pro téma (frm 82412) do položky „Platnost do“. Datum, kdy bylo rámcové téma / téma založeno, je odvozeno automaticky. Položka „Platnost do“ bude doplněna i do učitelského KOSu, aby ji mohl zadat i učitel, který rámcové téma / téma vypisuje.

6)      Frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme pro role referent (STRSO) nebo vedoucí studijního oddělení (STVSO) upravili tak, aby u podřízených předmětů na záložkách „Hodnocení studenta“ a „Zapsaní studenti“ byli vidět studenti, kteří jsou na tyto podřízené předměty zapsaní. Podle původního zadání byli studenti jmenovitě vidět pouze u nadřízených předmětů.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.