Do  verze 17.04 nasazené 28. 4. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Referentky pro doktorské studium upozorňujeme především na bod (2).

1)      Ve frm 80105 Správa číselníků sladíme grafický vzhled detailu studijního programu (číselník STUD_PROGRAMY) a studijního oboru (číselník STUD_OBORY).

2)      Ve frm 82010 Přehled studentů zpřístupníme novou funkčnost na usnadnění vyhledávání. Pomocí tlačítka „Hledat“ na levé svislé pracovní liště nebo „Ctrl+F“ aktivujete okno pro zadání libovolné části jména, příjmení nebo rodného příjmení studenta bez ohledu na diakritiku, podle které chcete vyhledávat.

3)      Do exportu z frm 82010 jsme přidali nové exportní položky „Email studenta – školní“ a „Email studenta – soukromý“. Původní exportní položka „Email studenta“ vrací pro aktivně studující a v přerušení email školní, pro ukončené soukromý.

4)      Upravili jsme sestavu „Oznámení o ukončení studia zanecháním“, která se tiskne z frm 82010, v souladu s novelou VŠ zákona. Úpravy proběhly v české i anglické verzi.

5)      Do frm 82304 Soupis komisí na záložku „Přiřazení studenti“ předřadíme před „Příjmení“ sloupec „P“, kde můžete určit pořadí studenta u komise. V tomto pořadí a s časovým rozpisem podle intervalu, který si zadáte v dialogovém okně, se bude tisknout rozpis studentů u komise v sestavě „Seznam studentů po komisích“, o jejímž zpřístupnění jsem informovala při minulém upgradu. V případě, že pořadí není vyplněno, řadí se studenti v sestavě abecedně podle příjmení. V případě, že student má již uzamčený protokol, je jeho pořadí u komise ve frm 82304 podbarveno tmavší barvou a nelze je již editovat.

6)      Do frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali novou filtrační položku „Odložené zveřejnění VŠKP“, která může nabývat hodnot: A = odložení, R = odložení s již přiloženým rozhodnutím o odložení, N = normální práce. Položku lze využít při vytváření filtrů pomocí frm 89001 Soupis a editace filtrů.     

7)      Ve frm 82307 na jeho záložkách „Klasifikace“ (frm 82324), „Klasifikace bez komise“ (82325 – přístupný pouze pro fakulty, kde nepoužívají komise) a „Podklady pro diplom“ (82326) zpřístupníme listování v seznamu studentů pomocí šipek na klávesnici bez nutnosti návratu do výchozího přehledu.

8)      Provedli jsme úpravu funkce „zadání tématu“ ve frm 82412 Detail tématu. Po úpravě se k dané VŠKP dotáhne katedra zadání, katedra uložení a katedra obhajoby podle katedry referenta pro SZZ (STKSZ), který téma ve frm 82412 oficiálně posunul do stavu „zadáno“ pomocí tlačítka „Zadání tématu ZP“. Uvedené katedry jsou následně vidět ve frm 82027 VŠKP studenta.

9)      Do frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme přidali novou filtrovací a exportní položku „Studijní plány předmětu (bez ekvivalentu)“. S její pomocí můžete filtrovat předměty podle jejich přiřazení k vybranému studijnímu plánu (hodnotou položky je kód tohoto plánu) nebo získat přehled předmětů, které k žádnému studijnímu plánu přiřazeny nejsou (hodnotou položky je NULL). Při použití v exportu se vypíší všechny studijní plány k exportovaným předmětům.

10)   Do frm 86101 jsme přidali excelovskou sestavu Seznam přihlášených na termín.

11)   Do KOSu jsme doplnili tyto kontroly:

·         Proběhne kontrola na kolize při přiřazování studenta ke komisi SZZ. Nelze tedy přiřadit studenta ke komisi, jejíž čas trvání se překrývá s časem trvání jiné komise, ke které je student již přiřazen. Například není možné, aby byl student přiřazen ke komisi s časem 10:00 - 14:00 a zároveň ke komisi s časem 13:59 - 18:00 v tomtéž dni.

·         Při schvalování VŠKP vedoucím nebo referentkou proběhne kontrola na povinné položky VŠKP obdobná jako při odevzdání práce studentem a zároveň se zkontroluje, zda bylo přiloženo rozhodnutí o odložení v případě, že je práce v režimu odloženého zveřejnění.

12)   V elektronické přihlášce jsme implementovali zpětné dotazování na výsledek platby platební kartou. Pokud došlo při předchozím pokusu o platbu kartou k výpadku/přerušení již po zaplacení, KOS se o úspěšném provedení transakce nedověděl. Nově se sám KOS znovu ptá na výsledek předchozích transakcí a případně zpětně označí přihlášku za zaplacenou.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.