Do  verze 17.07 nasazené 4. 8. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia je určen bod (3).

1)      Ve frm 82010 Přehled studentů se při vytváření filtru „seznamem“ využívá formulář „Studenti“, který je záložkou v 89001 Soupis a editace filtrů a vyvolá se pomocí F3 v záložce „Filtr seznamem“.  Do tohoto frm „Studenti“ jsme přidali položky „Datum začátku“ a „Datum konce“ studia.

2)      Do frm 82010 jsme přidali novou excelovskou sestavu „Seznam studentů s více studii“. Sestava je přístupná přes ikonku pro tisk sestav pro roli vedoucí studijního oddělení (STVSO) a poskytuje přehled studentů, kteří mají na fakultě rozestudovaná dvě a více studií.

3)      Ve frm 82013 Studijní údaje (přístupný jako záložka v 82010) zadává referentka doktorského studia (STRDS) školitele doktoranda. Na základě uvedení nového modulu ISP do provozu a na základě schváleného zadání pro tento nový modul p. prorektorem pro vědu a výzkum omezíme výběr školitele pouze na osoby, které mají založeno uživatelské konto na ČVUT. Jak založit pro externí uživatele uživatelské konto, které jim umožní přístup do KOSu a umožní jejich přiřazení jako školitele k doktorandovi, je uvedeno na https://wiki.cvut.cz/confluence/pages/viewpage.action?pageId=29589629 . Nadále platí, že školitelem specialistou může být kdokoliv.

4)      Do frm 82027 VŠKP studenta jsme přidali tlačítko pro tisk Zadání závěrečné práce anglicky a do 82412 Detail tématu ZP tlačítko pro tisk náhledu zadání ZP anglicky. Nově vytvořenou anglickou verzi zadání jsme přidali i do přehledů v 82307 Přehled studentů SZZ a 82411 Přehled témat ZP. Z přehledových frm lze tisknout i hromadně pro vybrané studenty nebo témata.

5)      Se souhlasem p. prorektora pro studium jsme zároveň Zadání ZP v obou jazykových verzích upravili tak, že pokud je zadání delší, pokračuje na druhé straně listu. Doposud bylo dle rozhodnutí p. prorektora pouze jednostránkové, nyní může být jednolistové.

6)      Ve frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme upravili popis u „zeleného“ filtru z „přihlášení na budoucí termín“ na výstižnější „přihlášení na budoucí a současný termín“. Je to proto, že v případě, kdy vypíšete termín jako interval, studenti, kteří na tomto termínu již SZZ skládali, ale neuspěli, se mezi „červené“, tj. přihlášené na minulý termín a dosud studující, přesunou až po skončení tohoto termínu. Např. termín je v intervalu od 1. 6. do 30. 6. a student se neúspěšně pokusí o SZZ 20. 6.; zůstane stále „zelený“ až do ukončení termínu, tj. mezi „červené“ se přesune 1. 7.

Mezi „červené“ studenty, tj. přihlášení na minulý termín dosud studující, se dostanou i studenti, kteří sice SZZ úspěšně na již minulém termínu absolvovali, ale nemají uzavřený protokol o SZZ. Zvláště na fakultách, kde se při uzamykání protokolu automaticky generuje událost pro ukončení studia U01, je potřeba uzamykání protokolů hlídat a úspěšným absolventům je důsledně uzamykat – viz též bod (6) v minulém upgradu.

7)      Ve frm 82323 Přihlášení k termínu, komisi jsme kvůli rychlému vyhledání graficky upravili a zvýraznili tlačítko pro založení opravného termínu.

8)      V elektronické přihlášce jsme na žádost Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA upravili:

V kroku 1008 „Osobní údaje“ text a výběr u tlačítka žádosti o úpravu průběhu přijímací zkoušky z původního

"Žádám o úpravu průběhu přijímacích zkoušek a studijních podmínek z důvodu mého postižení."

na

"Žádám o úpravu průběhu přijímacích zkoušek a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení."

Po zaškrtnutí se nyní nabídne výběr:

pohybové

zrakové

sluchové

specifické poruchy učení – např. dyslexie

jiné - uveďte jaké:

V kroku 1014 „Rekapitulace“ a na vytištěné přihlášce původní text

„Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.“

na

„Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních i citlivých údajů, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.“

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.