Do  verze 17.08 nasazené 4. 9. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (1) a (2).

1)      Pro referentky doktorského studia na úrovni fakulty (STRDS) jsme do formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek přidali tisk sestavy Pozvánka k přijímací zkoušce v anglické verzi. Sestavu vytisknete standardním způsobem přes ikonku pro tisk sestav a výběrem z nabídky sestav.

2)      Pro referentky doktorského studia na fakultní úrovni (STRDS) jsme do formuláře 82010 Přehled studentů přidali tisk sestavy Rozhodnutí o uznání předmětů v anglické verzi. Sestavu vytisknete standardním způsobem přes ikonku pro tisk sestav a výběrem z nabídky sestav.

3)      Do frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme vlevo dolů přidali funkci upřesňující výběr ukončených studentů. Zaškrtněte studenty, kteří úspěšně nebo nespěšně ukončili studium (černý a šedý filtr) a do políčka položky „Zadejte datum pro omezení výběru“ vepište datum, které omezí výběr na studenty, kteří ukončili studium po tomto datu včetně, a potvrďte dotaz.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.