Do verze 18.1 nasazené 2.2. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      80105 – STSAP – kategorie pro třídění studijních programů pro “Study in Prague (SiP)“.

V číselníku STUD_PROGRAMY, v detailu programu vpravo dole jsme přidali pole "Study in Prague - zaměření", pomocí kterého lze nově zařadit studijní programy do jedné či více kategorií. Po stisku „F3 - nabídka hodnot“ lze vybrat jednotlivé kategorie vycházející z číselníku ISCED (lze zařadit do více kategorií vybráno i více). Na webových stránkách https://studyinprague.cz/ pak budou odpovídající programy zařazeny do zvolených kategorií. Prosíme správce aplikace jednotlivých fakult, aby u programů, které se mají zobrazovat na webu Study in Prague, doplnili do kterých kategorií mají být studijní programy zařazeny!

2)      (SZZ) 82304 – STRSO, STKST, STSPK – editace uložené komise v závislosti na datu zveřejnění komise studentům. Přidali jsme kontrolu, která umožňuje editovat uložené komise v případě, že

a) ke komisi nejsou přiřazeni žádní studenti,

b) ke komisi jsou přiřazeni studenti, ale komise ještě není zveřejněna studentům ve studentském KOSi. Zveřejnění komise se řídí datem ve sloupci „Zveřejnit“.

3)      (SZZ) 82304 – záložka „Přiřazení studenti“ – hromadné mazání studentů z komise. V levé liště jsme přidali tlačítko „Odhlá…“ pro hromadné odhlášení (zaškrtnutých) studentů. Odhlásit z komise lze pouze studenty, kteří jsou v nově přidaném sloupci „Odh“ označení písmenem A. Z komise nelze studenty odhlásit pokud jsou klasifikováni. Pokud budou označeni i klasifikovaní studenti, KOS zobrazí hlášku „Někteří studenti nebudou odhlášeni (např. již mají známku).“.

4)      (SZZ) 80105 – STSAP – doplněn nový typ v číselníku SZZ_TEXTY pro přidání předefinovaných textů. Do číselníku jsme přidali nový typ PREPRACOVANI, kterým lze sepsat nabídku textů v položce „Podmínky přepracování <F3>“ ve formuláři 82324, druhá záložka „Komise a obhajoba studenta“. Vyjma FSv jsem všem fakultám nastavili stejné věty, jaké byly k dispozici do této změny.

5)      (SZZ) 80105 – STSAP – řazení pomocných vět pro protokol SZZ v číselníku SZZ_TEXTY. Do číselníku SZZ_TEXTY jsme přidali sloupec „Poř.“ (pořadí), kterým lze seřadit pomocné věty podle čísel v tomto sloupci. Setřídění se projeví ve formulářích pro vyplňování protokolu SZZ (82324) v nabídce hodnot po F3 v položkách pro zadání průběhu obhajoby, průběhu předmětů/okruhů, Návrh komise, Podmínky přepracování. Lze si tak nastavit, aby věta určená pro známku A byla v nabídce jako první, věta pro známku B jako druhá apod.

6)      (SZZ) 82324 – STRSO, STKSZ, STSPK – svázání zaškrtávátka „Pochvala“ s položkou „Návrh komise <F3>“. Pokud bude mít fakulta v parametru SZZ_TEXTY pro typ NAVRHY_KOMISE předdefinovanou pro daný typ studia (B,N,D) pouze jednu větu, pak se po zaškrtnutí volby "Pochvala" tato věta automaticky doplní do „Návrh komise <F3>“. Pokud bude mít fakulta přednastaveno vět více nebo žádnou, objeví se hláška: "Před zaškrtnutím volby prosím nejprve zadejte text".

7)      (SZZ) 82324 - STRSO, STKSZ, STSPK – zadaná klasifikace SZZ se zobrazí studentům v KOSi od půl noci bez ohledu na uzamčení protokolu. Důvodem je, aby studenti neviděli klasifikaci SZZ ve studentském KOSi dříve, než jim ji oznámí komise.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.