Do verze 18.2 nasazené 2.3. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)       (SZZ) 82304 – STRSO, STKST, STSPK – editace položky „Správce“ uložené komise. Umožněno editovat položku „Správce“ kdykoliv. Chybně bylo povoleno pouze ve spojení s datem v položce „Zveřejnit“. Tento údaj není důležitý pro studenta, ale pro referenta. Správci komise se mohou jmenovat těsně před konáním SZZ.

2)      80112 – zpráva studentům do KOSi – přidán nový parametr pro zobrazování studijních údajů a informací studenta. Po založení parametru UZPRAVY.DATA s hodnotou “A“ (ve formuláři 80103) lze ve formuláři 80112 použít proměnné $01$$05$ (v případě zájmu o další údaje můžeme nabídku rozšířit), místo nichž se dotáhnou konkrétní údaje studenta:

$01$ - minimum kreditů pro splnění stud. plánu    

$02$ - počet získaných kreditů ze stud. plánu         

$03$ - počet absolvovaných předmětů ze stud. plánu    

$04$ - počet chybějících kreditů pro splnění stud. plánu.

$05$ - zobrazí se výsledek kontroly vstupu do rozvrhu

Významy položek (kromě parametru $05$), je potřeba k parametrům v zadávacím dialogu připsat (ve frm 80112). Místo parametrů $xx$ se dotahují pouze hodnoty, viz také nápověda k formuláři.

Studentům se  tyto informace zobrazují na úvodní stránce KOSi.

3)      Tlačítko „Autor/Statistika záznamu“ (tzv. Boží oko). Nově je možné označit a kopírovat texty (Ctrl+C) zobrazené v dialogovém okně „Statistika záznamu“. Díky tomu není nutné v případě potřeby texty opisovat.

4)      Doplněna kontrola zápisu o možnost kontrolu zápisu absolvovaných předmětů napříč studii. Založen nový parametr ABSDRIVE. Je-li kontrola zapnuta, je výsledkem kontroly vždy pouze varování, které nebrání v uzavření zápisu (varování se nyní zobrazuje pouze v iKOS; nikoliv studentům v KOSi, které to mátlo). Hodnotu parametru lze nastavit, dle potřeby, co má KOS kontrolovat, takto:

A – kontroluje opětovné zápisy absolvovaných předmětů přes všechna studia studenta.

N – nekontroluje předměty absolvované v jiných studií.

1 – kontroluje zápisy absolvovaných předmětů přes všechna studia kromě neúspěšných studií téhož studijního programu (neukončené studium se v této souvislosti bere jako úspěšné).

Připravili jsme také sestavu s výstupem do excelu s názvem "Abs. předměty v jiných studiích" (dostupná z frm 82010 pod “Tiskovými sestavami“), do které jsou vypsáni studenti, kteří si uzavřeli zápis s předměty absolvovanými v jiném studiu ČVUT. Postup: označte studenty, kteří mají být kontrolováni, zapněte tiskovou sestavu, nastavte semestr a role předmětů, spusťte generování sestavy.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.