Do verze 18.05 nasazené 1. 6. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.  Pro referenty doktorského studia je zajímavý bod (3).

1)      (Přij.říz.) 81001/ webová přihláška – výmaz / odstranění položek „Doklad“ a „Rodinný stav“. Na základě schválení rektorátem i poradou pedagogických proděkanů byla z formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek hromadně vymazána data z položek „Doklad“ (tj. číslo občanského průkazu nebo pasu) a „Rodinný stav“ (položky se nacházejí na záložce Detail přihlášky). Tyto položky byly také úplně odstraněny z webové přihlášky i z tisku protokolu přihlášky v PDF.

2)      (Přij.říz.) 81001 – 2 sestavy upraveny dle nového grafického manuálu. Sestavy Pozvánka k přijímací zkoušce a Oznámení o výsledku přijímacího řízení, které se tisknou z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek, jsme upravili v souladu s novým grafickým manuálem.

3)      80102, 82326 – nový druhopis diplomu. Podle zadání z rektorátu jsme upravili podobu druhopisu diplomu česky a anglicky (původním označením duplikátu). Druhopis je nyní na dvě stránky, přičemž první obsahuje údaje z původního diplomu (prvopisu) včetně jména rektora a děkana; na druhé stránce je potvrzení, že druhopis souhlasí s prvopisem, datum vydání druhopisu a jméno a podpis současného rektora. Na první straně je tedy datum vydání původního diplomu. Pokud je nedohledatelné, můžete je pro tisk druhopisu doplnit ve frm 82326 Podklady pro diplom a dodatky do položky „Datum tisku diplomu“. Když je nedoplníte, bere se jako datum vydání prvopisu datum SZZ uvedené na diplomu (u doktorandů datum obhajoby). Oba druhopisy diplomu, český i anglický, vytisknete z frm 82010 Přehled studentů obvyklým způsobem, tj. přes ikonku .

4)      82020 – úprava kontroly plnění studijního plánu. Upravili jsme kontrolu plnění studijního plánu, jejíž výsledky jsou vidět ve frm 82020 Studijní plán. Nově se do kontroly jakákoliv změna klasifikace promítne okamžitě a ne až při nočním zpracování, jak tomu bylo doposud. Změny ekvivalence, vztahů předmětů a změny studijního plánu se i nadále projeví až po nočním zpracování. V případě potřeby může toto přepočtení vyvolat uživatel s rolí správce komponenty (STSAP) ve formuláři 80204 Hromadné akce spuštěním akce "Hromadná aktualizace rolí u zapsaných předmětů".

5)      (VŠKP) 82037 – datum zveřejnění ZP v DSpace. Do frm 82037 Přehled VŠKP  jsme přidali nový sloupec „Dat. vydání“ (datum vydání). Jeho hodnotou je datum, kdy má být práce zveřejněna v DSpace. Jestliže není vyplněno, znamená to, že DSpace práci ignoruje.

6)      86302 - ROF,ROK,RFK – úprava záložky „Paralelky“. Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek nasadíme upravenou záložku Paralelky:

·         údaje o paralelce z prostředního bloku zobrazíme na jednom řádku, takže u předmětu uvidíte přehled všech paralelek pod sebou a nebudete muset listovat jako dosud;

·         pod přehled paralelek přidáme tlačítko „Vypsat učitele“, pod kterým je seznam všech učitelů a jejich rolí u předmětu v daném semestru; tlačítko slouží pro rychlé dopsání učitele k předmětu v semestru;

·          přidáme možnost výběru typu paralelky (položka „Typ par.“) z nabídky hodnot po <F3>;

·         usnadníme zadávání místností v rozvrhovém lístku: do položky „Místnost“ napište pouze unikátní část kódu místnosti a zbytek se doplní po stisku <Enter> (např. 1256 a doplní se na TH:A-1256); pokud částečnému kódu vyhovuje více místností, zobrazí se chybová hláška a je potřeba místnost vybrat pomocí <F3> z nabídnutého seznamu tak jako dosud.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.