Do verze 18.08 nasazené 31. 8. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu během července a srpna 2018. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Transformace databáze KOSu do UTF-8. V týdnu od 23. 7. 2018 proběhla transformace databáze KOSu do znakové sady UTF-8. Pro koncové uživatele má význam především v tom, že nadále lze do KOSu vkládat písmena a znaky i z jiných abeced než z latinky. Do textových položek budete moci kopírovat text z jiných zdrojů pomocí <Ctrl+C> a <Ctrl+V> bez obavy, že se Vám některé znaky změní. Menší nevýhodou je to, že některé znaky v UTF-8 jsou náročné na paměť a bylo potřeba dlouhé záznamy (týká se cca 400 záznamů – převážně abstraktů VŠKP a textů u předmětů) přizpůsobit, aby se vešly do nových struktur. V těchto případech jsme postupovali tak, že jsme od konce záznamu začali znaky s diakritikou zaměňovat za znaky bez diakritiky tak, aby záznam nepřekročil 4000 bytů (omezení pole typ VARCHAR2). Původní neupravené záznamy jsme uchovali a jsou přístupné na vyžádání.

2)      Číselníky - 80105 - rozšíření položky pro externí kód studijního programu. Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku STUD_PROGRAMY jsme pro potřeby zavádění studijních programů akreditovaných podle nových požadavků MŠMT rozšířili položku „Ext. kód“ v přehledu i v detailu. Nově akreditované studijní programy mají dvanáctimístný kód s přesně definovanou strukturou.

3)      Přij.říz. -  81001 – možnost filtrování podle poznámky. Do formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme do přehledu přidali nový sloupec „Poznámka“. Lze použít k filtrování záznamů podle poznámky v přihlášce uchazeče.

4)       Přij.říz. -  81030 – hromadný zápis poznámky. Do frm 81030 Přihlášky hromadné akce, přístupný přes tlačítko „Hromadné akce“ nebo „Hromadné akce – jen zaškrtnuté“ jsme přidali nový sloupec „Poznámka“ a v dialogovém okně pod tlačítkem „Hromadná změna“ lze hromadně měnit jeho obsah. Tato funkce vám umožní hromadnou změnu poznámky u vybraných uchazečů.

5)      Poplatky - 83050 – datum odvolání do filtrů a exportu. Ve frm 83050 Poplatky – výměry jsme položku „Datum odvolání“ přidali k filtrovacím a exportním položkám.

6)      Studenti - 83303 – hromadná změna skupiny nebo ročníku - rozřazování studentů i jednotlivě. Ve frm 83303 Rozdělování do studijních skupin zpřístupníme úpravy, které Vám umožní operativněji rozřazovat studenty do skupin s přihlédnutím k jejich individuálním přáním:

o   V levé horní části formuláře přibyde blok, kde můžete navolit, zda si přejete při automatickém rozřazování přepsat ručně přiřazenou skupinu či ročník studentovi. Pokud zaškrtnete ANO, formulář zachová původní funkci a při automatickém rozřaďování rozdělí všechny vybrané studenty bez ohledu na to, zda již ne/byli předtím někam přiřazeni, tak jako dosud.

o   V novém bloku Zrušit vybranou položku vpravo nahoře můžete hromadně zrušit u vybraných studentů aktuální nebo příští skupinu či ročník.

o   V novém bloku v dolní části formuláře budete moci přiřazovat studenta do skupiny či ročníku jednotlivě.

Podrobněji viz též nápověda na http://tril.cz/wiki/index.php?title=83302#PAGE_11 .

7)      Předměty - 85102 - barevné rozlišení hlídání kapacity – hromadná změna kapacity a příznaku ne/nabízet studentům. Do frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme přidali tyto funkčnosti:

o   Barevně jsme rozlišili předměty s hlídáním a bez hlídání kapacity včetně úrovně obsazenosti. Zaškrtávátka pro výběr byla přidána do frm vpravo dolů, vysvětlivky k jednotlivým zabarvením jsou v bublinkové nápovědě:

 

o   Umožnili jsme hromadný zápis nebo změnu kapacity u vybraných předmětů. Provedete přes tlačítko „Hroma…“ na levé pracovní liště dole; v případě, že chcete zadat nulovou kapacitu, napište do pole pro novou kapacitu hodnotu „0“.

o   Umožnili jsme hromadné nastavení příznaku, že se předmět nemá nabízet studentům při zápisu; provedete přes tlačítko „Hroma…“ na levé pracovní liště dole.

8)      Předměty - 85102 –editace studijního programu předmětu přímým zapsáním. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů nasadíme drobnou úpravu, která zpříjemní editaci studijních programů předmětu (provádí se ve vnořeném formuláři pod tlačítkem Prohlížení a editace programů předmětu vpravo dole). Úprava umožní, kromě dosud používaného výběru ze seznamu pomocí <F3>, zadávat kód programu též přímo ručně. (Tlačítko Prohlížení a editace programů předmětů je přístupné pouze pro role, které jsou uvedeny v parametru 85102EDIT a pouze pro předměty vypsané do příštího semestru.)

9)      Předměty - 85102 - tvorba filtrů seznamem. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů zpřístupníme možnost tvorby filtrů seznamem přes ikonku . Takto vytvořené filtry lze používat pouze v tomto formuláři, ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů je neuvidíte.  

10)   Nové uspořádání na portálu iKOSu. Zpřehlednili jsme uspořádání ikon pro přístup do iKOSu a jeho instalaci na portále iKOSu na https://ikos.cvut.cz .   

11)   Nový design KOSi. V pátek 31. 8. nasadíme také nový design webového rozhraní KOSu pro učitele a studenty (tzv. KOSi). Někteří z vás na to již byli upozorněni dopisem 17. 8. Nový design je v souladu s platným grafickým manuálem ČVUT a má přepracované menu pro lepší manipulaci na mobilních zařízeních. Jde pouze o nový design, ne o nový webový KOS, na kterém pracujeme.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.