Do verze 18.09 nasazené 5. 10. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Zápisy předmětů z jiné fakulty – úprava kontroly stavu zápisu a kapacity předmětu. Upravili jsme kontrolu pro zápisy předmětů z jiné fakulty (role STVSO a STRSO ji provádí ve frm 82015 Zápis předmětů). Zpřísněná kontrola, kterou jsme zavedli v dubnu letošního roku (popsaná v upgradu 18.04, bod (6)), byla zrušena a místo ní jsme zavedli dvě kontroly týkající se stavu zápisu a kontroly kapacity u předmětů z jiných fakult:

·         Kontrola stavu zápisu
Je-li fakulta předmětu jiná než fakulta uživatele, zkontroluje se, zda stav zápisu na fakultě předmětu umožňuje zápis předmětu. Pokud jsou na fakultě předmětu zápisy uzavřeny, nemůže se už na předmět zapsat žádný student z jiné fakulty.

·         Kontrola kapacity
Je-li fakulta předmětu jiná než fakulta studenta, kontroluje se kapacita předmětu podle stavu zápisu na fakultě předmětu. Je-li na fakultě předmětu nastaven stav zápisu PZ (předběžný zápis), kapacita předmětu se nekontroluje. Ve všech ostatních stavech zápisu se kapacita předmětu kontroluje (pokud je kapacita nastavena).

Ostatní kontroly se řídí nastavením na fakultě. Na tělocviky, tj. na předměty ÚTVS, je nahlíženo jako na předměty z fakulty studenta, tj. kontroly se řídí nastavením na fakultě studenta.

Pro roli STRSK (studijní referent katedry) platí nezměněně, že na předmět své katedry může zapsat studenta ze své i cizí fakulty i přes kapacitu předmětu. Ostatní kontroly při tomto zápisu se provádí podle podmínek na fakultě studenta.

2)      Parametry - 80103 – nové parametry pro pochvalu a ocenění VŠKP. Zavedli jsme dva nové parametry, které ovlivní uspořádání ve formuláři 82324 Klasifikace SZZ. Parametr SZZ.ZOBRAZIT.POCHVALU s hodnotou „N“ skryje ve frm 82324 položku „Pochvala“, parametr SZZ.ZOBRAZIT.OCENENI s hodnotou „N“ skryje položku „Ocenění“. Parametry se nastavují ve frm 80103 Správa parametrů.

3)      Studenti – 82010 – Karta studenta – zapamatované zaškrtnutí vybraných údajů. V dialogovém okně „Karty studenta“, která se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, jsme upravili způsob zaškrtávání vybraných možností. Po prvním navolení si je KOS zapamatuje až do dalšího přenastavení.

4)      SZZ – 82304 – přechod do frm 82027 VŠKP. Ve frm 82304 Soupis komisí na záložku Přiřazení studenti jsme přidali sloupec „VŠKP“. Přes tlačítko, které je ve sloupci umístěno, se dostanete do frm 82027 VŠKP studenta.

5)      Management – 89401 – nová sestava Průchodnost jednotlivými semestry. Do frm 89401 Sestavy pro management (v menu ve spodním bloku „sestavy pro manag. a sled. kvality“) jsme na záložku Studenti přidali sestavu „Průchodnost jednotlivými semestry“. Sestava obsahuje počty studentů, kteří se zapsali do semestrů jednotlivých ročníků, členěno podle studijních programů.

6)      Změna sídla ČVUT. Na základě změny sídla ČVUT s účinností od 1. září 2018 podle Statutu ČVUT jsme provedli kontrolu KOSu a v sestavách a parametrech, kde se údaj vyskytuje, nahradili starou adresu novou (Jugoslávských partyzánů 1580/3).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.