Do verze 18.10 nasazené 2. 11. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (2) a zajímavý může být i bod (1).

1)      Studenti – 82010 – hromadný zápis poznámky. Ve frm 82010 Přehled studentů zpřístupníme funkci pro hromadný zápis poznámky. Nejdříve vyberete studenty, kterým chcete poznámku zapsat, poté otevřete nabídku hromadných akcí pod tlačítkem „Akce…“ na levé pracovní liště, vyberete „Hromadný zápis poznámky“ a poznámku zapíšete do dialogového okna. Akci potvrdíte tlačítkem „Hromadný zápis poznámky“. Poznámky se uloží a budou viditelné ve frm 82016 Poznámky studenta.  Zároveň se otevře samostatné okno s výpisem případných chyb při zápisu.

2)      Doktorandi – 82013 – STRDS – přidány atributy pro školitele specialistu. Ve formuláři 82013 Studijní údaje (záložka ve frm 82010) do dialogového okna, kde se vybírá a přiřazuje školitel specialista, přidáme pro lepší rozlišení katedru a osobní číslo, obdobně jako je u školitele.

3)      VŠKP – 82027 – STRSO,STVSO – samostatně v menu. Frm 82027 VŠKP studenta jsme v menu v bloku szz pro role referent a vedoucí studijního oddělení (STRSO a STVSO) zpřístupnili samostatně. Pro tyto role byl doposud v daném bloku přístupný pouze jako záložka ve frm 82307 Přehled studentů SZZ.

4)      Předměty – 85102 – podrobnější nápověda u role učitele. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětu jsme na záložce Vyučující předmětu rozšířili a upřesnili bublinkovou nápovědu pro role vyučujícího. Nápověda byla upravena podle návrhu z FITu.

5)      Předměty – 85102 – přidán atribut typ programu. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů mohou určené uživatelské role editovat programy předmětů (tlačítko vpravo dole). Pro lepší rozlišení programů, které se k předmětu přiřazují, jsme do dialogového okna s nabídkou těchto programů přidali jejich typ (B, N, D).

6)      Rozvrhy – 86302 – STROF,STROK,STRFK - úprava kolizních hlášek. Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme na záložku Paralelky vpravo dole přidali zaškrtávátko pro zachytávání kolizí a automatický souhlas s nimi. Zároveň se v okně pod zaškrtávátkem zobrazí poslední zachycená kolizní hlášení. Úprava poslouží fakultám, které ve velkém editují rozvrhové lístky s kolizemi, aby nemusely odklikávat varovné hlášky na kolizi po jedné, jak to bylo dosud.

7)      Management – 89401 – nová sestava Zájem o studium na VŠ dle oborů. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložku Přijímačky přidali sestavu „Zájem o studium na vysoké škole podle oborů“.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.