Do verze 18.12 nasazené 4. 1. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)       Číselníky – 80105 – do číselníku stud.programů doplněna historie akreditací. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme do číselníku STUD_PROGRAMY doplnili blok „Historie akreditací“, kde lze archivovat spisy k jednotlivým akreditačním událostem u programu, obdobně jako v již dříve zavedené historii akreditací pro obory v číselníku oborů a specializací.    

2)      Přij.řízení – 81002 – úprava pro jednodušší nastavení programů (oborů, spec.) bez parametrů. Do frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme na obě záložky se soupisem programů a oborů / specializací přidali sloupec „Samoplátci“, s jehož pomocí můžete nastavit režim pro placené studium v angličtině jednodušeji než doposud. V elektronické přihlášce je tento režim placeného studia vidět pouze tehdy, když existuje alespoň jeden program, který má příznak „Samoplátci“ nastaven. Hodnota „P“ ve sloupci „Samoplátci“ znamená, že je program (obor, specializace) určen pro samoplátce v presenčním studiu, hodnota „K“ pro samoplátce v kombinovaném studiu a hodnota „A“ v obou formách studia. Pokud je položka bez hodnoty, znamená to, že program (obor, specializace) není pro samoplátce určen.

Nový atribut „Samoplátci“ nahrazuje parametry WPR.SAMOPLATCI, WPR.STANDARDNI_CZ, WPR.SAMOPLATCI_OBORY a WPR.STANDARDNI_OBORY, které byly zrušeny. Úprava byla provedena tak, aby se nabízely programy a obory / specializace stejně, jako když jste parametry zakládali.

3)      Přij.řízení – 81002 – možnost zadat pořadí programů (oborů, spec.) pro el.přihlášku. Do frm 81002 Webová přihláška -  soupis programů jsme na obě záložky se soupisem programů a oborů / specializací přidali sloupec „Pořadí“. Podle tohoto pořadí budou programy / obory / specializace nabídnuté uchazečům ve webové přihlášce řazeny od záznamů s nejnižším číslem po nejvyšší. Řada čísel nemusí být souvislá ani unikátní.

4)      Přij.řízení – el.přihláška – platba QR kódem. V elektronické přihlášce jsme zavedli podporu pro platby zadávané prostřednictvím QR kódů, které některé banky podporují. Pokud chcete svým uchazečům tento způsob placení umožnit, založte parametr WPR.PLATBA_QR_KODEM s hodnotou „A“. Jestliže má parametr jinou hodnotu nebo není založen, možnost platby QR kódem se nenabídne. Platba QR kódem se nabídne v v kroku 1015 web přihlášky takto:

 

Poznámka: QR kód je zobrazen vedle tabulky s údaji o platbě, proto nesmí být zobrazení této tabulky vypnuto. Vypnutí tabulky se řídí parametrem WPR.NE_TAB_PLACENI, jehož hodnotou je kód programu, pro který má být tabulka vypnuta. (Momentálně nastaven pouze na FBMI pro jeden program v ruském jazyce.)

 

5)      Předměty – 84001 – upravena nápověda pro filtrování dle programu. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme doplnili instruktivní bublinkovou nápovědu k položce „Program“. Nápověda vysvětluje, že v tomto frm nelze filtrovat podle programu pomocí <F7> a <F8>, jak jste běžně zvyklí, ale přes pole „Omezení na program“ pod tabulkou.

6)      Předměty – 85102 – nové exportní položky pro statistiku. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme do exportních položek přidali „Počet studentů-absolvovali předmět“, „Počet studentů-neabsolvovali předmět“, „Počet studentů-vyškrtli předmět“ a „Počet studentů-zapsali a nesmazali“. Položky nejsou vidět ve formuláři, pouze je můžete vyexportovat přes ikonku  .

7)      SiP – nový exportní sloupec pro specializace. Do exportu pro Study in Prague jsme přidali sloupec pro specializace s jejich názvem v angličtině. Export je přístupný na https://ikos.cvut.cz/ikoshtml/prihlaska/study_in_prague.php .   

8)      Tisk.sestavy – úprava pro specializace. Zavedení specializací jsme zohlednili v tiskových sestavách a rozhodnutích tištěných z KOSu. V sestavách se bude tisknout buď název „Studijní obor“ nebo „Specializace“, podle toho, o co se jedná. Upravené sestavy budou nasazeny při upgradu.

9)      Klávesové zkratky – doplněno Ctrl+D (vložení data) do vybraných frm. Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek, 82027 VŠKP studenta, 82014 Předměty studenta a 85102 Vypisování předmětů (záložka Hodnocení studenta) jsme na položky, jejichž hodnotou je kalendářní datum, které lze vložit pomocí ikonky , doplnili možnost vložit datum též pomocí horké klávesy <Ctrl+D>.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.