Do verze 19.06 nasazené 28. 6. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.  

1)      Číselníky – 80105 – předměty – úprava anglické verze způsobu zakončení. Ve formuláři 80105 Správa číselníků v číselníku Způsob zakončeni (ZPUSZAK) jsme upravili anglickou verzi názvu a zkratku způsobu zakončení předmětu:

KZ   Klasifikovaný zápočet    Graded Assessment                     GA

NIC Bez zápočtu i zkoušky    Without Assessment and Examination

Z       Zápočet                             Assessment                                 A

ZK     Zkouška                             Examination                                EX

Z,ZK  Zápočet a zkouška           Assessment and Examination  A, EX

 

Požadavek na úpravu vzešel od pí prorektorky a překlad byl také od ní odsouhlasen. Došlo ke sladění anglických názvů a zkratek s aplikací Prospectus a Mobility a upravené názvy a zkratky se promítnou do sestav a formulářů, kde jsou používány.

2)      Přij. říz. – el. přihláška – 80103 (parametry) – úprava parametru ovlivňujícího sběr čísla dokladu. Upravili jsme funkčnost parametru WPR.SCHOVAT_DOKLAD, který reguluje, zda zobrazovat / nezobrazovat položku osobní doklad (občanský průkaz, pas, jiný cestovní doklad) v elektronické přihlášce:

hodnota „A“ – zachován původní význam, tj. v elektronické přihlášce není u uchazečů požadováno číslo osobního dokladu (občanský průkaz / pas), položka je skryta;

hodnota „C“ – číslo osobního dokladu (pas / cestovní doklad) je povinně vyžadováno u cizinců, není vyžadováno u Čechů a Slováků a položka se podle toho zobrazuje / nezobrazuje;

bez hodnoty („nic“) nebo parametr není vůbec založen - položka pro osobní doklad je v elektronické přihlášce zobrazena vždy a její vyplnění je povinné;

hodnota jiná než „A“, „C“, „nic“ – položka pro osobní doklad je v elektronické přihlášce zobrazena vždy, její vyplnění není ale povinné.

Zároveň jsme k položce pro sběr čísla osobního dokladu doplnili upozornění, že cizinci s vízovou povinností mají uvádět číslo pasu. Podnět vzešel od kulatého stolu na výjezdním zasedání PP. Varianta „C“, tj. sběr čísla dokladu u všech cizinců s vízovou i bez vízové povinnosti, byla odsouhlasena odborem pro studium a studijní záležitosti.

3)      Studenti – 82011 (události) – nový sloupec „Stát“. Do frm 82011 Události studenta (přístupný jako záložka v 82010) jsme přidali sloupec „Stát“. V případě, že zanesete událost týkající se výjezdu (V*), propíše se do sloupce název státu, kam student vyjíždí. Ve sloupci „Hodnota“ zůstává kód státu stejně jako dosud. Podnět z FS.

4)      Studenti – 82014 (klasifikace) – přidány řádky pro soupis a editaci známky. Ve frm 82014 – B10 Soupis a editace známky, přístupný přes tlačítko  , jsme rozšířili počet řádků pro zkouškové termíny z původních 4 na 12. Podnět z FEL.

5)      VŠKP – 82037 (přehled) – zpřístupněno pro KSZ. Frm 82037 Přehled VŠKP jsme zpřístupnili pro roli referent katedry pro SZZ (STKSZ). Podnět z FEL.

6)      Rozvrh – prohlížení - 85310 (detail) – doplněna neděle. Do frm 85310 Rozvrh – detail, přístupný z frm 85311 Prohlížení – rozvrh učitelů, 85312 Prohlížení – rozvrh předmětů a 85313 Prohlížení – rozvrh studentů, přidáme řádek pro zobrazení rozvrhu v neděli. Ve frm je řádek vidět vždy, při tisku rozvrhu se řádky pro sobotu a neděli generují pouze tehdy, pokud víkendový rozvrh existuje. Připomínáme, že rozvrhové lístky pro sobotu a neděli lze sepsat pouze tehdy, je-li parametr RV_POCET_DNI_V_TYDNU nastaven na hodnotu 7 (default je 5). Podnět z MÚVS.

7)      Rozvrh – prohlížení - 85310 (detail) – popis barev. Do frm 85310 Rozvrh – detail přidáme legendu, co znamenají jednotlivé barvy oken rozvrhu.

8)      Rozvrh – 86302 (editace paralelek) – doplněna tlačítka a sloupce pro učitele. Do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme přidali dvě tlačítka „Rozvrh U.1“ a „Rozvrh U.2“ pro zobrazení rozvrhu učitele sepsaného „po staru“ na paralelce a ne na rozvrhovém lístku. Podnět z FEL. Zároveň jsme v bloku pro soupis rozvrhových lístků umožnili zapsat až 10 učitelů na jeden lístek. Jsou vidět sloupce pro učitele 1 – 4, pro ostatní použijte posuvník. Podnět z FSv.

9)      Rozvrh – 86304 – tlačítko pro promítnutí aktualizace harmonogramu rozvrhu. Do frm 86304 Harmonogram semestru jsme přidali tlačítko „Aktualizovat“ pro promítnutí úprav v harmonogramu pro rozvrh během semestru do již vypsaných rozvrhových lístků.

10)   Management – 89401 –sestava „Zájem o studium dle oborů“ – přidán parametr „kódy rozhodnutí“ – zpřístupněno pro UST. Ve frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložce Přijímačky do sestavy „Zájem o studium na vysoké škole podle oborů“ přidali do dialogového okna před generováním sestavy parametr „Kódy rozhodnutí“. Sestavu jsme zároveň zpřístupnili pro roli uživatel údajů o studentech (STUST). Podnět z MÚVS.

11)   Export – 89007 (předdefinování) – zavedeno abecední řazení dle názvu. Ve frm 89007 Export údajů (přístupný z ikonky   ) jsme setřídili Vámi předdefinované exporty abecedně podle názvu. Připomínám, že předdefinovaný export lze ve frm vyhledat též pomocí režimu dotazu (<F7>, <F8>). Podnět z FEL.

12)   Emaily – nový formulář pro prohlížení emailů z iKOSu – 89501. Zpřístupníme nový formulář 89501 Prohlížení emailů. V menu je frm přístupný v bloku pro správce komponenty a obsahuje přehled odeslaných emailů z iKOSu nebo jeho prostřednictvím. V jednotlivých sloupcích lze vyhledávat pomocí režimu dotazu (<F7, F8>. Vzhledem k velkému objemu dat je v levém spodním okraji frm uveden počet dnů historie, za které se emaily zobrazí; defaultně je nastaveno 1. Viz též nápověda na http://tril.cz/wiki/index.php?title=89501#PAGE_11 .

Do frm 89501 se dostanete také z frm 82304 Soupis komisí. V bloku Členové vybrané komise je u každého člena komise tlačítko , které vás přesměruje do 89501. V tomto případě vidíte emaily adresované vybranému členu komise a počet dnů historie je defaultně 90.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.