Do verze 19.07 nasazené 2. 8. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (1), zajímavé jsou také body (2) a (3).

1)      Přij.říz. – doktorandi – STRDS – zpřístupnění formulářů. Pro roli referent doktorského studia fakulty (STRDS) jsme zpřístupnili další formuláře z bloku přijímací řízení, a to 81003 Webová přihláška – texty a 81011 Kontrola plateb. Zpřístupněno na základě požadavku z FSv.

2)      Studenti – úprava události „přerušení z důvodu rodičovství“. V události PR  - Přerušení studia z důvodu rodičovství jsme zohlednili ze zákona vycházející požadavek, že přerušení z důvodu rodičovství se nezapočítává do maximální doby studia. (Na rozdíl od ostatních událostí přerušení P00 – Zahájení studia přerušením, P01 – Přerušení studia nebo P02 – Přerušení – odklad SZZ, SDZ, obhajoby, jejichž doba se do maximální doby studia počítá.)

3)      Studenti – 82010 – filtr seznamem – postupné doplňování. Ve frm 82010 Přehled studentů přidáme do tvorby filtru seznamem pod tlačítkem  vpravo dole novou funkci pro postupné doplňování již vytvořeného seznamu o nová studia, tzn., že nebude nutné vytvářet filtr zcela znovu, pokud základ je stejný a potřebujete jen něco přidat. Po kliknutí na  se otevře dialogové okno, kam bude přidáno nové pole „Akce“, kde si vyberete z nabízených možností. V případě, že chcete rozšířit již existující filtr (viz obrázek níže), označíte na přehledu studia k doplnění (krok 1), filtr, do kterého je chcete doplnit (krok 3), a vyberete možnost „přidat k existujícímu seznamu“ (krok 4):

Pro listování v seznamu (pohyb po řádcích ve frm) lze místo posuvníku vpravo využít také klávesovou zkratku <Shift + tlačítko Page Down / Page Up >, která nahrazuje “stránkování” (1 stisk Page Down / Page Up posune seznam jednorázově cca o 13 řádek dolů / nahoru.)

4)      Studijní plány – 84501 – kopírování tutorů. Do frm 84501 Příprava studijních plánů jsme doplnili možnost při kopírování studijního plánu zkopírovat i jeho tutory. Nová nabídka pro kopírování tutorů se objeví v dialogovém okně po kliknutí na tlačítko  (kopírování studijního plánu) na levé svislé pracovní liště:  pod vstupními parametry. Požadavek přišel z FS.

5)      Rozvrh – 86302 (editace paralelek) – odskok do 85307 (volné hod, míst.). Pro rychlejší vyhledávání volných místností při editaci paralelek, doplníme do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek na záložku Paralelky dolu vlevo tlačítko  , s jehož pomocí zavoláte frm 85307 Soupis volných hod. a míst. Frm volných hodin se automaticky otevře ve stejném semestru jako má editovaná paralelka, z které frm voláte. Požadavek vzešel od rozvrhářů při prezentaci úprav modulu rozvrhy.

6)      Rozvrh - ROF, ROK, UST – úprava 86310. Upravili jsme frm 86310 Dispoziční práva k místnostem:

·         Je možné ho spustit přímo z menu v bloku rozvrh – prohlížení a zápis a udělat si tak ucelený přehled, které místnosti jsou v který čas půjčeny ostatním.

·         Lze sepisovat dispoziční práva od-do pro více hodin (dosud každý řádek znamenal jednu delegovanou hodinu).

·         Kromě celých hodin lze sepsat dispoziční právo s přesností na minuty.

·         Je možné sepisovat dispoziční právo bez určení semestru. Takové právo platí pro všechny semestry a nemusí se sepisovat znovu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.