Do verze 19.10 nasazené 1. 11. 2019 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (3).

1)      Slučování vyučujících – 80202 – zpřístupněn pro SAP a ROF. Formulář 80202 slučování vyučujících, který byl dosud přístupný pouze pro role správce databáze (STSDB), referent katedry (STRFK) a referent pro studium katedry (STRSK), jsme zpřístupnili i pro role správce komponenty (STSAP) a rozvrhář fakulty (STROF). Pro tyto role je přístupný z menu pro správce komponenty.

2)       Zápis do rozvrhu - ROF,ROK,RFK – 82706 – úprava „zamčení rozvrhu“ pro vybrané předměty a studenty. Do frm 82706 Hromadný zápis do rozvrhu jsme přidali na levou svislou pracovní lištu tlačítko . Po zaškrtnutí předmětů na přehledu s ním lze nastavit (nebo naopak zrušit) příznak "zamčení rozvrhu" studentům zapsaným na dané předměty. V dialogovém okně před provedením akce lze také vybrat ročník nebo skupinu (skupiny), na něž se zamčení / odemčení rozvrhu vztahuje. Úpravu jsme provedli na základě požadavku z FITu.

3)      Doktorandi – RDS - informační maily o stavu ISP – vypnuto posílání. Na základě stížností některých uživatelů s rolí referent doktorského studia (STRDS) jsme zkušebně vypnuli posílání informačních mailů o stavu a schvalování ISP doktorandů této roli. Pokud by je někdo postrádal, ozvěte se, prosím.

4)      Webové KOSi – nová testovací role. Zavedli jsme novou roli pro studentský a učitelský webový KOS (tj. kosi) s názvem Testovací role pro kontrolu zobrazení (technický název role je T-KOS-00000-WEBKOS-TEST-ZOBRAZENI). S touto rolí se dostanete do testovacího kosi, kde pod vybraným uživatelským jménem můžete nasimulovat situaci daného uživatele, a tak mu lépe pomoci při řešení jeho problému. O roli zažádáte prostřednictvím aplikace IDM stejně jako o ostatní role a schvaluje ji pí prorektorka pro studium.

Adresa testovacího kosi je https://kosit.is.cvut.cz/, kde se nejdříve přihlásíte přes SSO svým vlastním loginem a heslem (viz níže):

 

 

Po přihlášení se objeví úvodní stránka kosi, kde se přihlásíte uživatelským jménem osoby, s jejímiž údaji chcete pracovat, a heslem free (viz níže):

 

5)      iKOS – nová možnost výběru ze seznamu přes „…“. Do iKOSu jsme zavedli novou pomůcku pro výběr ze seznamu hodnot. Stojíte-li kurzorem v položce, kde je možnost výběru ze seznamu hodnot, objeví se vpravo malé tlačítko . Kliknutím na ně rozbalíte seznam hodnot obdobně jako s pomocí horké klávesy <F3>.