Do verze 19.12 nasazené 3. 1. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (5).

1)      Číselníky – 80105 – doplněny 2 položky do číselníku STUD_PROGRAMY. Ve frm 80105 Správa číselníků jsme do číselníku STUD_PROGRAMY na záložku Přehled přidali sloupec St s příznakem, zda je program exportován do „Study in Prague“, a na záložku Detail jsme doplnili položku pro katedru, která program vlastní (jestliže taková existuje).

2)      Přij.říz. – 81001,81002 – úprava názvu administrativní povinnosti D-L. V minulém upgradu v bodu (1) jsme informovali o nových položkách týkajících se administrativních povinností uchazeče ve frm 81001 a 81002. Administrativní povinnost D-L jsme z doložení lékařské způsobilosti přejmenovali na výstižnější doložení zdravotní způsobilosti.

3)      Přij.říz. – 81030 (hromadné akce) – přidány vlastní sloupce a parametry z číselníku SEZPZK. Do frm 81030 Přihlášky – hromadné akce jsme přidali sloupce s parametry z číselníku SEZPZK (Seznam přijímacích zkoušek): A01 až A10, B01 až B10, C01 až C10, u každého parametru je uveden jeho název a dosažená hodnota u konkrétního uchazeče. Zároveň jsme do frm 81030 zavedli funkci .

4)      Přij.říz. – 81001,81002 + el.přihláška – info o kladném přijetí pouze prostřednictvím IS. Pro všechny fakulty jsme zpřístupnili funkci, kdy si uchazeč může vybrat, zda chce být informován o kladném přijetí poštou anebo pouze prostřednictvím informačního systému ČVUT. Možnost výběru zpřístupníte u jednotlivých programů ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů ve sloupci „Z.r.o.“:

Příznak „A“ znamená „zpřístupnit“ a v el. přihlášce se na stránce s osobnímu údaji objeví zaškrtávátko:

Po přetažení přihlášky do iKOSu lze příznak exportovat ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek obvyklým způsobem přes ikonku . Exportní položka se jmenuje „Rozhodnutí online - uchazeč souhlasí s online rozhodnutím (bez pís. dopisu) - A/null“.

Tato funkčnost byla doposud zpřístupněna pouze pro FIT.  

5)      Studenti – 82010 – úprava Transcript of Records. Ve frm 82010 Přehled studentů jsme v tiskových sestavách zpřístupnili upravenou českou a anglickou verzi Transcript of Records podle zadání od paní prorektorky. Úprava se týká především tabulek pod seznamem předmětů. V anglické verzi kromě toho vznikly dvě varianty: Transcript of Records – anglicky a Transcript of Records – anglicky se známkami F. Druhá varianta je určená pro studenty na výměnných pobytech.  

6)      Rozvrh- 86302 (editace paralelek) – kontrola na kolizi s jednorázovou akcí. Do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme na záložku Paralelky, kde se sepisují rozvrhové lístky, přidali novou kontrolu na kolizi s jednorázovou akcí. Při pokusu sepsat nebo změnit rozvrhový lístek na místo obsazené jednorázovou akcí vyskočí varování. Kontrola zafunguje, pokud máte sepsaný harmonogram semestru ve frm 86304. Požadavek přišel z FBMI.

7)      Matrika – do matriční věty přidán e-mail studenta. Na základě požadavku ze SIMS, potažmo z MŠMT, jsme rozšířili matriční větu odesílanou do SIMS o e-mail studenta. V současné době posíláme školní maily, dokud nebude rozhodnuto jinak.

8)      KOSi (web studentský) – přidány údaje o max. době studia. Do webového studentského kosi jsme na úvodní stránce do bloku Údaje o studiu přidali informaci o maximální době studia a o jejím čerpání.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.