Do verze 20.06 nasazené 26. 6. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (5).

1)      Přij.říz. – 81001 – tisk rozhodnutí – úprava dialogového okna – zapamatování obsahu položek. Do nových rozhodnutí o přijímacím řízení, která se generují z frm 81001 Přehled přihlášek, nasadíme úpravu v dialogovém okně před generováním rozhodnutí, aby si KOS zapamatoval údaje zanesené do jednotlivých polí. To, co si jednou zanesete do položek týkajících se zápisu, doplňujících informací atd. se uchová a můžete to použít jako základ při dalším generování. Jde o obdobnou úpravu, která již funguje v pozvánkách na přijímací zkoušku a v příslibech přijetí.

2)      Přij.říz. – 81001 – úprava generování dokumentů – úspora kapacity db a „neomezený“ tisk. Upravili jsme generování a tisk dokumentů z frm 81001, které jdou do spisové služby, aby bylo možno tisknout najednou „neomezené“ množství a dokumenty, které se nově ukládají, neúměrně nezatížily kapacitu databáze KOSu.

3)      Přij.říz. – 81001 – nové exportní položky. K exportním položkám ve frm 81001 (export přes ikonku ) jsme přidali Číslo jednací pozvánky a Číslo jednací příslibu. Požadavek FBMI.

4)      Přij.říz. – 81007 (přehled web přihlášek) – zpřehlednění terminologie. Ve frm 81007 Přehled webových přihlášek jsme zpřehlednili terminologii a místo výrazu „dokončená“ přihláška používáme důsledně „uzavřená“ (tj. uzavřená uchazečem na webu). V návěští třetího sloupce ve frm je tedy nově U (ukončená) místo původního D (dokončená). V předposledním sloupci nově pojmenovaném Posl. změna je datum uzavření přihlášky u uzavřených nebo datum poslední změny uchazečem u neuzavřených.

Návěští položek ve frm 82202 nyní vypadá takto:

5)      El.přihláška - 80103 (parametry) – rozšířeno nastavení parametru WPR.UCET. Pro webovou přihlášku rozšíříme možnosti nastavení parametru WPR.UCET. Je-li parametr nastaven s hodnotou „A“, znamená to, že kolonka pro vyplnění účtu se objeví všem uchazečům dané fakulty; je-li nastaven na „B“, kolonka se objeví pouze u uchazečů s českým občanstvím. Nově přidáme ještě dvě možnosti:

C = kolonka pro účet se objeví všem a její vyplnění je pro všechny povinné

D = kolonka pro účet se objeví pouze uchazečům s českým občanstvím a je pro ně povinná.

Požadavek vzešel z online presentace nového modulu pro přijímací řízení pro referentky doktorského studia.   

6)      El.přihláška – 80103 (parametry) – úprava parametru WPR.PLATBA_KARTOU – zjednodušení. Zjednodušíme nastavení parametru WPR.PLATBA_KARTOU. Dosud bylo hodnotou parametru ID obchodníka, které je pro jednotlivé fakulty různé. Nově postačí zadat pouze A (ano, platba kartou umožněna). KOS si již ID vašeho obchodníka sám dohledá.

7)      Spis.služba – 82202 – do menu pro přij.říz. - hromadné storno – nové sloupce – PDF dokumentu. Z hlediska potřeb nového modulu pro přijímací řízení jsme upravili frm 82202 Přehled dokumentů ve spisové službě:

·         Umožnili jsme hromadné storno dokumentů, vedle záznamů jsou zaškrtávátka pro označení dokumentů, které chcete stornovat. Připomínáme, že dokumenty může stornovat pouze vedoucí studijního oddělení (STVSO).

·         Přidali jsme nové sloupce Vydal a Datum vydání, podle kterých lze filtrovat.

·         Umožnili jsme stáhnout původní dokument, slouží k tomu tlačítko  na konci každého záznamu (řádku).

·         V menu iKOSu jsme formulář přidali do bloku přijímací řízení (původně byl pouze v bloku studenti).

8)      Předměty – 84001 – detail předmětu – povinný název předmětu anglicky. Vzhledem k tomu, že stále občas dochází k problémům kvůli nevyplněnému anglickému názvu předmětu (např. chybí v Transcript of Records nebo na dodatku k diplomu), zpřísníme kontrolu na jeho vyplnění. V případě, že nebude vyplněn, nebude možno uložit změny ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce Detail předmětu. Tato kontrola je určena parametry ECTS.KONTROLA_02 a ECTS.KONTROLA_02_TXT, které nastavíme na všech fakultách tak, aby vyplnění anglického názvu tímto způsobem kontrolovaly. Pokud byste takto chtěli hlídat vyplněnost i jiných dosud nepovinných položek, dejte nám, prosím, vědět. Parametry lze rozšířit o další sledované položky pro každou fakultu zvlášť.

9)      Studijní plány – příprava - STSSP - nový formulář 84501. Nasadíme nový formulář 84501 Příprava studijních plánů. Nový formulář nahrazuje starý frm 84102, který prozatím ponecháváme v provozu. Oproti starému přibyly v novém další funkce, je dělen na samostatné formuláře místo záložek, což umožní jednodušší přecházení mezi nimi. Uživatelé s rolí správce studijních plánů (STSSP) budou o nasazení nového frm informováni podrobněji dopisem.    

10)   Kosi pro učitele – nová stránka pro garanty programů. Do učitelského webového kosi jsme pro pedagogy, kteří jsou garanty studijních programů, přidali stránku Garantované programy, kde najdou základní informace o programech, které garantují. V menu webového kosi najdou své garantované programy v bloku Ostatní.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.