Do verze 20.07 nasazené 31. 7. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. – 81001 – rozhodnutí 23 a 24 – odstavec s odkazem na pozvánku / příslib. Rozhodnutí o nepřijetí na základě nedoložení předchozího vzdělání (kód rozhodnutí 23) a Rozhodnutí o nepřijetí na základě nesplnění dalších povinností (kód rozhodnutí 24) jsme propojili s pozvánkou k přijímací zkoušce a příslibem přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že je rozhodnutí 23 nebo 24 vydáno uchazeči, který dostal pozvánku nebo příslib přijetí bez zkoušky s výzvou o dodání požadovaných dokladů, vygeneruje se mu na uvedená rozhodnutí odstavec:

Fakulta xxxxxxxxx Vás proto dne ...<<datum tisku pozvánky / příslibu danému uchazeči>>..., č.j. ...<<číslo jednací na vytištěné pozvánce / příslibu bez zkoušky uchazeče>>.., vyzvala, abyste do stanoveného data předložil(a) příslušný doklad a prokázal(a) tak splnění zákonné podmínky.

V případě, že se rozhodnutí 23 nebo 24 vydává uchazeči, který dostal pozvánku k přijímací zkoušce a poté příslib přijetí se zkouškou, bere se do uvedeného odstavce datum a číslo jednací z pozvánky.

2)      Přij.říz. – 81001 – rozhodnutí mailem – kopie mailu referentce. Do dialogového okna pro nastavení tisku sestavy Rozhodnutí o přijímacím řízení 2020 jsme přidali zaškrtávátko pro volbu odeslat kopii emailu s rozhodnutím, které posíláte uchazečům, na adresu přihlášeného, tj. vám, obdobně jako je již u Pozvánky k přijímací zkoušce 2020 a obou Příslibů přijetí 2020. Kopie emailu zároveň obsahuje informaci o počtu odeslaných rozhodnutí a excelovskou přílohu se seznamem adres uchazečů, kterým byl email odeslán.

3)      El.přihláška – nový blok pro stažení dokumentů z přij.říz.  Do elektronické přihlášky na stránku, kde uchazeč vidí stav své přihlášky, jsme přidali blok pro stažení dokumentů z přijímacího řízení, tj. pozvánky, příslibu a rozhodnutí. Dokument lze stáhnout po zadání hesla k přihlášce.

4)      El.přihláška – změna priority zobrazení zpráv a rozhodnutí – nejvyšší prioritu má rozhodnutí. Upravili jsme prioritu zobrazování zpráv a rozhodnutí uchazeči v elektronické přihlášce. Dosud měla nejvyšší prioritu individuální zpráva pro uchazeče (volný text v položce Individuální zpr. na záložce Detail ve frm 81001), nebyla-li vyplněna, zobrazila se zpráva pro uchazeče z číselníku WEBROZPRIJ pro interní rozhodnutí (položka Zpráva pro uchaz. na záložce Detail ve frm 81001) a teprve poté, když nebyly zprávy vyplněny, zobrazovalo se oficiální rozhodnutí (položka Rozhodnutí). Nově jsme předřadili rozhodnutí před zprávy, tzn., je-li vyplněno rozhodnutí, zobrazí se uchazeči prioritně před zprávami. Priorita zpráv mezi sebou zůstává stejná.

Připomínáme, že chcete-li zobrazit obě zprávy a rozhodnutí uchazeči najednou, je potřeba nastavit parametr WPR.ZPRAVA_ZOBRAZENI s hodnotou A. Zobrazení zpráv (ne rozhodnutí) můžete také regulovat parametrem WPR.ZPRAVA_UCHAZECE, jehož hodnotou je datum, odkdy zprávy v přihlášce zobrazovat.

5)      SZZ – 82307 (přehled studentů) – nové tlačítko pro okamžitou kontrolu připuštění k SZZ. Do frm 82307 Přehled studentů SZZ přidáme nový sloupec Kontr. přip. s tlačítkem pro kontrolu splnění podmínek pro připuštění k SZZ. Kontrola se provede u studenta, na kterém stojíte kurzorem. Po kontrole občerstvěte data pomocí ikonky . Při úspěšné kontrole se do sloupce Datum kont. připust. dotáhne datum vámi provedené kontroly a ve sloupci Přip (připuštěn) bude Ano. Jestliže kontrola byla neúspěšná, položka Datum kont. zůstane prázdná a v Přip zůstane Ne. Nový sloupec si přidáte přes , jestliže je používáte, nebo ho najdete na konci řádku.

Podnět byl vznesen u kulatého stolu pro referentky na loňském výjezdním zasedání.

6)      Studium – 85501 (soupis akcí) - ROF,RFK,ROK – nové tlačítko pro hromadné rušení okének. Do frm 85501 Soupis akcí na záložku Přehled okének dle akce jsme přidali vpravo nahoru tlačítko  pro hromadné zrušení zaškrtnutých okének. V dialogovém okně, které se vám otevře, doplníte vstupní parametry a poté lze zvolit simulaci rušení anebo okénka rovnou zrušit. V obou případech se vygeneruje protokol o provedené akci v Excelu. Požadavek z FITu.

7)      iKOS – formuláře – datum a čas vstupu do frm v hlavičce. Do hlavičky formulářů iKOSu, která obsahuje přihlašovací jméno uživatele, roli, s kterou do frm vstupuje, číslo, název a verzi frm, jsme přidali i datum a přesný čas, kdy uživatel do frm aktuálně vstoupil. Tento údaj nám může pomoci při analýze problémů, které se ve frm vyskytnou. Proto prosíme, budete-li posílat printscreen (snímek obrazovky / formuláře) s reportem chyby či problému, aby obsahoval také tuto hlavičku.

8)      iKOS – databáze – povýšení na verzi Oracle 19c. Databáze KOSu byla povýšena na verzi Oracle 19c a museli jsme tomu přizpůsobit i formuláře. Pro uživatele nedošlo k žádné změně. Novou verzi a formuláře jsme otestovali, kdybyste ještě odhalili nějaké nestandardní chování formulářů, dejte nám, prosím, vědět.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.