Do verze 20.08 nasazené 28. 8. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. – 81001 – přidán tisk potvrzení pro cizineckou policii. Do formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme k tiskovým sestavám pod ikonkou  přidali Potvrzení o studiu pro cizineckou policii česky a anglicky. Potvrzení lze vytisknout pouze uchazečům s kladným rozhodnutím. Podnět z více fakult.

2)      Přij.říz. – platba za přihlášku – 5% tolerance. V režimu automatického stahování zaplacených přihlášek do KOSu, tj. při nastaveném parametru WPR.STAHUJ_PLACENE_TOLERANCE = A, byla povolena 5% tolerance rozdílu mezi platbou a pohledávkou. Přihlášky uhrazené z 95 % se tedy berou jako zaplacené, do KOSu se stáhnou a přihláška je  . Tolerance byla povolena kvůli platbám ze zahraničí.

3)      El.přihláška – dokumenty ke stažení – přidána přihláška ke studiu. V minulém upgradu 20.07 v bodě (3) jsme informovali o novém bloku pro stažení dokumentů z přijímacího řízení v elektronické přihlášce. Do bloku jsme doplnili poslední požadovaný dokument ke stažení – Přihlášku ke studiu.

4)      Stipendia – VSO, RSP - 83030 – drobná úprava v režimu dotazu. Ve frm 83030 Stipendia na záložce Seznam studentů jsme provedli malou úpravu pro urychlení vyhledávání. V režimu dotazu po <F7> skočí kurzor nově hned do položky „Příjmení“ (3. sloupec zleva), podle které se nejčastěji vyhledává. Podnět na úpravu přišel z FELu.

5)      Předměty – kontrola na zápis absolvovaných předmětů z bc. studia v navazujícím.  Zavedli jsme kontrolu na podporu odstavce 5 článku 4 SZŘ. Odstavec uvádí, že „Student magisterského programu si nesmí zapsat již vystudované předměty ze studia bakalářského, nebo jejich ekvivalenty. To neplatí pro volitelný předmět „tělesná výchova“.“ Kontrola hlídá, aby si student navazujícího studia nemohl zapsat předmět, který úspěšně absolvoval v předchozím úspěšně zakončeném bakalářském studiu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.