Do verze 20.10 nasazené 30. 10. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia je zajímavý bod (3) a (4).

1)      Přij.říz. – podpora pro vydání rozhodnutí v angličtině. V iKOSu jsme připravili podporu pro tisk rozhodnutí o přijímacím řízení v angličtině:

·        Do číselníku SEZPZK, kde se definují jednotlivé části přijímacích zkoušek (frm 81008), jsme na záložku Parametry přijímacích zkoušek přidali pole Popis anglicky.

·        Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek na záložce Výsledky zkoušek jsme spodní blok s texty zdůvodnění výsledků rozdělili na Text zdůvodnění (původní) a Text zdůvodnění anglicky (nový). Bloky jsou vedle sebe.

·        Do dialogového okna před tiskem rozhodnutí (sestava Rozhodnutí o přijímacím řízení 2020 přes ikonku  ve frm 81001) jsme přidali blok Překlad rozhodnutí do angličtiny. Součástí bloku je zaškrtávátko   a tři pole pro doplňující informace v části „Odůvodnění“, „Poučení“ a „Zápis do studia“ v angličtině.

Rozhodnutí v angličtině se vygeneruje v jednom souboru s rozhodnutím českým. Jeho znění můžete zkontrolovat v náhledu rozhodnutí, následuje po české verzi. Nyní lze z iKOSu tisknout anglickou verzi pro rozhodnutí 10 (přijat na základě přijímací zkoušky) a varianty 12 (přijat po odvolání, dodatečně), 13 (přijat mimo přijímací řízení), 14 (přijat z předchozího vysokoškolského studia - přestup) a 15 (přijat z kurzů celoživotního vzdělávání). Jestliže se pokusíte o tisk s jiným kódem rozhodnutí, místo anglického překladu se objeví věta o tom, že sestava není definovaná (česká část se samozřejmě vytiskne). Na překladech šablon pro další typy rozhodnutí v angličtině pracujeme.

2)      El.přihl. – výsledky / body z přijímací zkoušky v angličtině. Do elektronické přihlášky do bloku Výsledky přijímacího řízení na stránce Stav přihlášky, kde si uchazeč stav své přihlášky může průběžně kontrolovat, jsme do bloku Výsledky přijímacího řízení přidali anglickou verzi výsledků – bodů z jednotlivých částí. Projeví se to, pokud je celá přihláška přepnuta do anglické verze.  

3)      Doktorandi – 82010 – RDS – potvrzení o studiu – možnost doplnit datum vydání. Do potvrzení o studiu pro doktorandy (ve frm 82010 přes ikonku  pod názvem Potvrz. o studiu česky / angl. (na období)) jsme do dialogového okna před tiskem potvrzení přidali políčko pro zadání data vydání; vytiskne se na potvrzení místo teček po  . Defaultně je nastaveno „dnešní“ datum, které lze změnit. Pokud chcete ponechat původní nevyplněnou verzi, datum smažte. Podnět na úpravu je z FSv.

4)      Studenti – 82012 (základní údaje) – historie vybraných údajů. Do frm 82012 Základní údaje studenta (přístupný přes tlačítko Zákl.údaje z frm 82010) přidáme nové tlačítko  pro zobrazení historie vybraných údajů studenta. Nová funkce nahrazuje zobrazování historie telefonu a emailu pod stejnojmennými tlačítky, která odstraníme. Kromě toho v nové historii uvádíme nově také změnu jména, příjmení, rodného příjmení, rodného čísla a dokladu studenta.

5)      Předměty – 85102 – vyučující předmětu – varovná hláška při mazání. Do frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme na záložku Vyučující předmětu přidali varovnou hlášku, pokud bude referent chtít smazat učitele, který figuruje pro daný semestr a daný předmět na rozvrhových lístcích. Úpravu jsme provedli na základě problému, který vznikl na FELu.  

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.