Do verze 20.11 nasazené 27. 11. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia může být zajímavý bod (6) a (7).

1)      Přij.říz. – číselníky – 80105 – odstraněn kód rozhodnutí 21. Z číselníku ROZPRIJ – Rozhodnutí o přijetí (formulář 80105 Správa číselníků) jsme odstranili rozhodnutí s kódem 21 (Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení). Místo něho jsou k dispozici rozhodnutí 23 (Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání) a 24 (Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí). Při jarním sběru bylo možno použít a na MŠMT vykázat přihlášky se všemi třemi kódy, což nadále již nelze. Provedeno podle instrukcí z MŠMT.

2)      Přij.říz. – zprovozněno rozhodnutí 20 v angličtině. Připravili jsme a uvedli do provozu šablonu pro tisk v angličtině rozhodnutí 20 (Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky). O podpoře tisku rozhodnutí v angličtině jsme podrobněji informovali v minulém upgradu 20.10 v bodě (1).

3)      Přij.říz. – úprava textu rozhodnutí 30. Upravili jsme text rozhodnutí 30 (Přijímací řízení zrušeno pro nedostatek uchazečů), aby správně reflektoval, zda se uchazeč hlásí do programu bez oboru / specializace či zda se hlásí do oboru / specializace daného programu. Doposud byl text obecnější. Požadavek z FBMI.  

4)      Stipendia - VSO, RSP – 83030 – export – přidán Rok narození. Ve frm 83030 Stipendia na záložce Seznam studentů jsme do exportních údajů přidali položku Rok narození. Požadavek z FD.

5)      Studijní plán – SSP - 84503 – lepší umístění kurzoru. Ve frm 84503 Přípr. stud. pl. – skup. předm. (přístupný přes tlačítko Skupiny předmětů ve frm 84501 Příprava studijních plánů), jsme provedli malé vylepšení ve středním bloku formuláře se seznamem skupin předmětů vybraného studijního plánu, aby se kurzor po zadání nového řádku pomocí <F6> nebo ikonky  umístil do první položky Kód na řádku. Podnět přišel z FITu.

6)      Mobility – rušení neuskutečněných pobytů – lepší integrace s KOSem. Zlepšili jsme integraci mezi KOSem a aplikací Mobility, co se týče rušení krátkodobých studijních pobytů, když student svůj pobyt zruší ještě před zahájením studia. Tyto pobyty zneplatňují rektorátní koordinátorky Mobilit na odboru zahraničních vztahů. Dosud se toto zneplatnění do KOSu nepromítalo a fakulty samy takové pobyty v iKOSu nerušily (nemohly), pouze je ukončovaly s datem následujícího dne po zahájení studia. Nově budou studijní pobyty zneplatněné v Mobilitách na rektorátě automaticky odstraněny i z KOSu. V případě, že zjistíte, že některý pobyt, který měl být zrušen, zůstává v KOSu (mělo by jich být minimálně) obraťte se, prosím, na rektorátní koordinátorky.

7)      iKOS – refaktoring u poštovních adres. Začali jsme pracovat na refaktoringu (zlepšení kódu programu) datové struktury a aktualizačních procesů týkajících se poštovních adres v KOSu. Zrušíme staré číselníky (frm 80105) OBCE, COBCE a POSTA a nahradíme je tabulkami, které získávají data na internetu z oficiálních číselníku pošty (obsahují PSČ a názvy a adresy pošt) a RÚIANu, zkratka pro Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, (obsahuje všechny adresy v ČR) a aktualizují se vždy v noci. Úprava by měla především odstranit problémy při opravě adres v KOSu v případě, že dojde v adrese k nějaké oficiální změně (např. v důsledku přeřazení k jiné poště, rozdělení obce atd.) a také s využitím RÚIANu k usnadnění zadání konkrétní adresy, např. v přihlášce.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.