Do verze 21.06 nasazené 2. 7. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. – 81001 – formátování textu ve vybraných sestavách. V dialogových oknech pro generování sestav Rozhodnutí o přijímacím řízení 2020, Příslib přijetí bez zkoušky 2020, Příslib přijetí se zkouškou 2020 a Pozvánka k přijímacím zkouškám - 2020 (generují se z formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek) jsme umožnili formátování textu v polích pro volitelný souvislý text. Do dialogových oken, kde je formátování textů možné, jsme do pravého horního rohu přidali upozornění:

Pole, která lze formátovat, jsou tedy podbarvená a přes  se dostanete do nápovědy, kde je přehled formátovacích značek, které můžete použít. Do nápovědy se dostanete také přímo na adrese https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/89006 . Formátování jsme zatím umožnili ve výše vyjmenovaných sestavách. Máte-li další tipy, kam by se hodilo, dejte nám, prosím, vědět, nejlépe přes Helpdesk.

2)      Studenti – 82010 – přepracování sestavy „Absolvované předměty dle filtru“. Nasadili jsme přepracovanou sestavu Absolvované předměty dle filtru (tiskne se z frm 82010 Přehled studentů), aby vzhledově zapadla do podoby ostatních sestav. Vycházeli jsme především ze sestavy Transcript of Records.

3)      Studenti – 82202 (přehled dokumentů) – REK – statistika potvrzení s elektronickou pečetí. Do frm 82202 Přehled dokumentů (v menu iKOSu v bloku studenti – spisová služba) jsme přidali excelovskou sestavu Elektronické pečetě PDF - počty dle fakult po měsících. Sestava je přístupná pro roli uživatel rektorátu (STREK) pod ikonkou .

4)      Absolventi – 82307, 82010 – evidenční list absolventů. Do frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme k tiskovým sestavám (tisk přes ikonku ) přidali nový Evidenční list absolventů. Sestavu lze generovat v Excelu nebo jako dokument PDF a je přístupná pro role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO, STRSO). Před generováním sestavy zaškrtněte absolventy, kteří mají v seznamu být. Všichni vybraní musí mít ukončené studium ve stejném akademickém roce, jinak nelze sestavu generovat. Na sestavu se tiskne číslo diplomu, číslo tiskopisu diplomu a číslo tiskopisu dodatku, datum ukončení studia, jméno a příjmení absolventa, datum a místo narození absolventa a kolonky pro doplnění data převzetí diplomu a pro stvrzující podpis absolventa, že diplom a jeho dodatek převzal. Sestavu v Excelu i PDF lze generovat také z frm 82010 Přehled studentů. Výsledná podoba sestavy vychází ze zadání pí prorektorky pro studium, byla prezentována na březnové poradě pedagogických proděkanů a vedoucích studijních oddělení a všechny následné připomínky byly zohledněny.

5)      SZZ – 820307 – zpřístupněn pro STREK. Frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme zpřístupnili pro roli uživatel rektorátu (STREK). STREK může formulář pouze prohlížet.  

6)      VŠKP – 82411 (témata ZP) – KSZ - úprava podmínky pro zobrazení na katederní úrovni. Upravili jsme podmínku pro zobrazení témat ve frm 82411 Přehled témat ZP. Úprava se týká pouze nových programů se specializacemi. Nově platí, že je-li u specializace uvedena jiná katedra než u studijního programu, který ji zastřešuje, uvidí témata ZP této specializace i referent pro SZZ (STKSZ) katedry programu. Témata pouze vidí, nic s nimi dělat nemůže. Aby toto fungovalo, musí být u studijního programu v číselníku studijních programů (frm 80137 přístupný z frm 80105 Správa číselníků) uvedena katedra. Požadavek z FELu.

7)      Rozvrh – 85311 – prohlížení rozvrhu učitele – formální úprava časového omezení. Ve frm 85310 Rozvrh – detail s rozvrhem učitele (frm je přístupný přes 85311 Prohlížení - rozvrh učitelů) zvýrazníme okno s časovým omezením učitele a doplníme podrobnějším vysvětlením, aby bylo zřejmé, že nejde o běžnou výuku.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.