Do verze 21.07 nasazené 6. 8. 2021 a do verze 21.08 nasazené 27. 8. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedenými daty. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele; ve verzi 21.07 byly nasazeny úpravy z bodů (4), (8) a (9). Pro referenty doktorského studia je určen bod (4) a zajímavé mohou být též body (5) a (6).

1)      Číselníky – vztahy mezi předměty – 80105, 84001 – dva nové vztahy. Do číselníku VZTAHY – Prerekvizity, přístupný přes formulář 80105 Správa číselníků, jsme zavedli dva nové vztahy mezi předměty:

·         Nový vztah M. Tento vztah mezi dvěma předměty znamená, že nemohou být oba najednou zapsány v témže semestru, čili přesně: Předmět $1 nelze zapsat s předmětem $2 ve stejném semestru. Požadavek přišel z FELu.

·         Nový vztah S. Tento vztah mezi dvěma předměty znamená, že student, aby si mohl předmět zapsat, musí z druhého minimálně dostat zápočet a nemít vyčerpány všechny zkouškové termíny. Čili jinými slovy přesně řečeno: Podmínkou zápisu na předmět $1 je, že student úspěšně absolvoval předmět $2 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu $2. Požadavek přišel z FBMI.

Vztahy mezi předměty se s pomocí daného číselníku definují ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů.

2)      Číselníky - přij.říz. – 80105, 81001 - nové kódy pro podmíněné přijetí – generování rozhodnutí pro podmíněné přijetí. Do číselníku ROZPRIJ, který se využívá při zadání kódu rozhodnutí o přijetí v detailu přihlášky uchazeče ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek, přidáme dva nové kódy pro podmíněné přijetí 10A – podmíněně přijat na základě přijímací zkoušky a 11A – podmíněně přijat bez přijímací zkoušky. Pokud tedy zadáte na záložce Detail ve frm 81001 do položky „Rozhodnutí“ jeden z nově zavedených kódů, vygeneruje se upravené rozhodnutí o přijetí podle šablon dodaných pí prorektorkou pro studium, kde je uchazeč upozorněn, že musí ještě doložit předchozí vzdělání, aby mohl být přijat bez podmínek. Na sestavě, která se bude tisknout v případě, že podmíněné přijetí bude zrušeno, pracujeme.

3)      Přij.říz. – detail přihlášky – soubory přiložené k přihlášce – dva nové sloupce. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek do Detailu přihlášky do bloku Soubory přiložené k web přihlášce přidáme dva sloupce: Komentář, kde se zobrazí komentář přiložený uchazečem k souboru vkládaném přes webovou přihlášku, a editovatelný RO (read only), kde příznak A znamená, že uchazeč nebude moci vložený soubor ve webové přihlášce smazat (viz též poslední odrážka v bodě (5)).

4)      Přij.říz. – doktorandi – 81001 – přepracované rozhodnutí o přijetí. Ve formuláři 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme nasadili přepracovanou sestavu Rozhodnutí o přijetí doktoranda (přístup přes ikonku ). Nová sestava mj. lépe rozloží text v případě, že přesahuje na další stránku, rozlišuje mezi obory a specializacemi a v odstavci „Poučení“ je přezkoumání rozhodnutí nahrazeno odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí.  

5)      El.přihláška – úpravy pro vkládání souborů – nové parametry. Nasadíme úpravu týkající se nahrávání souborů v elektronické přihlášce v kroku 1032:

·         Ke každému vloženému souboru bude moci uchazeč přidat komentář, který se promítne do bloku Soubory přiložené k webové přihlášce v detailu přihlášky ve frm 81001.

·         Založili jsme nový parametr WPR.NAHRAVAT_SOUBORY_PRIPONY. Jeho hodnotou je seznam typu souborů, které lze ve web přihlášce nahrávat, oddělovačem jsou čárky (např.: .jpg,.jpeg,.doc,.docx)

·         Založili jsme nový parametr WPR.NAHRAVAT_SOUBORY_EMAILY, jehož hodnotou jsou emailové adresy oddělené čárkou. Na tyto adresy přijde upozornění v případě, že uchazeč nahrál soubor(y) po uzavření webové přihlášky.

·         Referentka bude moci uchazeči znemožnit smazání vložených souborů (podrobněji viz bod (3)).

6)      El.přihláška – dvě drobná vylepšení. Další drobná vylepšení, která jsme v elektronické přihlášce provedli:

·         Po zaplacení přihlášky budou v její rekapitulaci pokyny pro platbu včetně QR kódu skryty, pro uchazeče již nejsou potřeba a zabírají příliš mnoho místa. Místo toho se objeví krátká zpráva, že přihláška je zaplacena a na rozkliknutí si bude moci uchazeč zobrazit své platební údaje (číslo účtu, VS a SS).

·         Založili jsme nový parametr WPR.DOC_PDF_ROZH_ZPOZDENI, jehož hodnotou je počet dní, o kolik je posunuto zpřístupnění rozhodnutí o přijetí uchazeči v jeho webové přihlášce ode dne, kdy bylo rozhodnutí vygenerováno.

7)      SZZ – 82307, 82304 – přepracovaná sestava Stud. výsledky se statistikou známek. Ve frm 82307 Přehled studentů SZZ a ve frm 82304 Soupis komisí na záložce Přiřazení studenti jsme zpřístupnili přepracovanou sestavu Stud. výsledky (se statistikou známek) (přístup přes ikonku ). Z pohledu uživatele je markantnější změnou to, že předměty v ní uvedené jsou nově řazeny podle semestru a svého kódu.  

8)      Předměty – 85102 – přepracovaná sestava Výsledky vybraného předmětu. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů na záložce Hodnocení studenta jsme zpřístupnili přepracovanou sestavu Výsledky vybraného předmětu. Pro uživatele je hlavní změna v tom, že místo rodného čísla je u studentů uvedeno jejich číslo osobní.   

9)      KOS – nové rozhraní pro import rezervací do KOSu. Realizovali jsme podporu pro import rezervací místností do KOSu dle projednaného a schváleného zadání. Pro tento účel zprovozněné rozhraní nyní může využívat Fakulta stavební a Masarykův ústav vyšších studií. Ostatní fakulty se mohou připojit, pokud na VIC požádají o přidělení práv systémovému uživateli dané fakulty/součásti a o doplnění dohody o předávání dat.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.