Do verze 21.09 nasazené 1. 10. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.  

1)      Číselníky – studenti – 81005 - události – dva nové kódy. Do číselníku UDALOSTI, který je přístupný z frm 81005 Správa číselníků, jsme doplnili dva nové kódy týkající se podmíněného přijetí (o tom viz též bod (3)):

I34 – podmíněný převod z přijímacího řízení; tato událost se vygeneruje automaticky s událostí S01 při převodu podmíněně přijatých uchazečů do studentů a slouží především jako pomůcka pro vyfiltrování podmíněně přijatých studentů. Událost I34 jsme doplnili u 19 studentů, kteří již byli převedeni.

U15 - ukončení nesplněním podmínek pro zápis do studia dle § 95b zákona č. 495/2020 Sb.; touto událostí ukončíte podmíněné studium, pokud student nesplnil podmínky a vydáváte mu rozhodnutí o zrušení podmíněného přijetí – blíže viz bod níže.

2)      Přij.říz. – podmíněné přijetí – 82010 – rozhodnutí o zrušení rozhodnutí – úprava statistik. V minulém upgradu v bodě (2) jsme informovali o zavedení podpory pro tzv. podmíněné přijetí a o přípravě sestavy rozhodnutí o zrušení podmíněného přijetí. Sestava byla dopracována a je přístupná z frm 82010 Přehled studentů pod ikonkou  a pod jménem Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí. Zároveň jsme upravili statistiky generované z KOSu pro MŠMT i SIMS podle požadavku, aby se podmíněně přijatí uchazeči neodlišovali od ostatních, ale byli vykazováni v kolonce „přijatí“ spolu s nimi. To mj. znamená, že i doba takto podmíněného studia po převedení uchazeče mezi studenty je započítávána do řádné doby studia v SIMS.   

3)      El.přihláška – nový frm 81004 pro doplňkové info texty. Zpřístupnili jsme nový frm 81004 Webová přihláška – dodatečné info. Formulář slouží k sepsání dodatečných informačních textů k jednotlivým programům nebo oborům / specializacím, příp. i k fakultám. Návod na vyplnění je přímo ve formuláři a nápověda k němu je rovněž ve wiki přístupné přes ikonku  z formuláře. S formulářem může pracovat referent pro přijímací řízení (STRPR) a správce komponenty (STSAP). SAP může pracovat s doplňkovými texty přes celou školu, RPR pouze na své fakultě. Doplňkové informační texty se objeví ve webové přihlášce po výběru programu / oboru / specializace, byl-li k nim doplňkový text sepsán, a také v rekapitulaci přihlášky. Lze zaškrtnout, aby se text zobrazil i na protokolu přihlášky v PDF.

4)      El.přihláška – nový parametr pro odesílání kopie mailu o stažení přihlášky. Pro elektronickou přihlášku zavedeme nový parametr WPR.MAIL_STAZENI_KOS.KOPIE_EMAILY. Hodnotou parametru jsou e-mailové adresy oddělené čárkou, na které se odesílá kopie mailu, který dostává spolu s PDF přihláškou uchazeč po zařazení přihlášky do přijímacího řízení, tj. po stažení přihlášky do KOSu. Parametr založíte ve frm 81003 Správa parametrů.

5)      Poplatky – 83052 – pouze pro rektorátní RPO – náhled rozhodnutí o odvolání. Do frm 83052 Přehled studentů pro poplatky na záložku Odvolání přidáme nové tlačítko , které bude umístěno nad tlačítkem pro vydání rozhodnutí. Obě tlačítka jsou přístupná pro roli rektorátní správce poplatků (STRPO). Požadavek z rektorátu.

6)      Poplatky – nový parametr pro zpožděné zveřejnění rozhodnutí o odvolání. V agendě poplatků za delší studium zavedeme nový parametr POPL.DOC_PDF_ODVOLANI_ZPOZDENI, kterým se určuje doba zobrazení rozhodnutí o odvolání proti vyměření poplatku za delší studium studentům ve webovém kosi. Dosud se toto rozhodnutí zobrazilo okamžitě po vydání. Parametr nastavíme globálně na hodnotu 2, což znamená, že zobrazení rozhodnutí o odvolání studentům na webu bude zpožděno o dva dny ode dne vydání (např. rozhodnutí vydané 1. 10. bude přístupné od 3. 10.) Pokud byste chtěli parametr přenastavit, dejte nám, prosím, vědět. Bylo by ale dobré, aby byl jednotný pro celou školu. Zpožděné zobrazování je požadavek rektorátu.

7)      Předměty – 84001 – přidán nový typ rozsahu předmětu. Do číselníku, kde se vybírá typ rozsahu předmětu, jsme přidali nový typ A – ateliér hodiny za týden. S číselníkem se pracuje ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce Detail předmětu při výběru typu rozsahu v položce Rozsah. Délka hodiny pro tento typ rozsahu se počítá 45 minut. Požadavek přišel z FSv.  

8)      iKOS – předměty, termíny, klasifikace - zpřehlednění poznámkového aparátu. Nasadíme úpravu, kterou jsme se pokusili zpřehlednit poznámkový aparát u soupisu, zápisu nebo uznávání předmětů, vypisování termínů a klasifikace. Upravili jsme nadpisy a bublinkové nápovědy ke „zprávám“ a „poznámkám“ zvláště z pohledu, aby bylo jasné, co z toho vidí student ve svém webovém kosi. Pro poznámky, které uvidí student, jsme zavedli nové označení Pozn-S a jsou barevně odlišené. Úprava se dotkne formulářů 82014 Předměty studenta, 82015 Zápis předmětu, 84001 Přehled a soupis předmětů, 85102 Vypisování a klasifikace předmětů a 86101 Vypsání termínu. Revizi a úpravu jsme provedli na základě upozornění z FBMI.

9)      Bílá kniha – aktualizace textů TV. V Bílé knize ČVUT na http://bilakniha.cvut.cz jsme podle podkladů, které nám byly z fakult dodány, aktualizovali texty pro tělocviky.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.