Do verze 21.10 nasazené 5. 11. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Číselníky – 80105 – stud. programy - akreditace - úprava položek pro platnost. Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku STUD_PROGRAMY (podformulář 80137) na záložce Detail zavedeme kontrolu na položky Platnost od a Platnost do v bloku Historie akreditace. Budeme kontrolovat, aby Platnost od byla menší než Platnost do, a dále budeme do stejnojmenných položek u programu přebírat do Platnost od hodnotu z první „Události“ v tabulce Historie akreditace a do Platnost do hodnotu poslední „Události“ ze stejnojmenné položky. Tyto položky tedy nebude možno u programu ručně upravovat, pokud u něho bude zanesena akreditace. Úprava provedena na základě požadavku z FITu.

2)      Přij.říz. – 81001 – nová exportní položka. Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme do exportu, který nadefinujete ve frm 89007 Export údajů pod ikonkou , přidali novou exportní položku Datum převodu přihlášky do studia. Požadavek z FELu.

3)      El.přihláška – parametry (80103) – nový parametr pro uspořádání nabídky programů / oborů / specializací. Pro webovou přihlášku jsme zavedli nový parametr WPR.PROG_OBOR_JAKO_STROM. Tímto parametrem sloučíte výběr studijního programu (krok 1004) a oboru / specializace (krok 1005) do jednoho kroku s názvem „Studium“ (krok 1004). Po předchozím výběru typu studia, jazyka výuky a formy studia se v tomto kroku objeví abecední přehled programů, oborů a specializací pro zadaný výběr, vše na stejné úrovni. Účelem je, aby uchazeč viděl přehledně a najednou celou nabídku starých i nových programů s jejich strukturou (obory, specializace, nic). Názorně viz ukázka níže:

Nabídka je defaultně řazena abecedně podle programu. Chcete-li pořadí změnit, využijte k tomu sloupec Poř. ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů.

4)      Studenti – 82010 – přepracována sestava Potvrzení o titulu. Ve frm 82010 Přehled studentů jsme v seznamu sestav pod ikonkou  zpřístupnili přepracovanou sestavu Potvrzení o titulu česky i anglicky pro všechny typy studia (Bc., Mgr., PhD.). Nová sestava je optimalizovaná po technické stránce, pro uživatele je viditelná grafická úprava, přizpůsobená ostatním sestavám z iKOSu.

5)      Studenti – 82010 – nová exportní položka. Do frm 82010 Přehled studentů jsme do exportu, který nadefinujete ve frm 89007 Export údajů pod ikonkou , přidali novou exportní položku Událost I41 - datum - plán návratu po přerušení. Požadavek z FBMI.

6)      Jednorázové akce – 84134 - ROF, RFK, ROK – nový atribut pro zobrazení ve web kosi. Do frm 84134 Jednorázová akce (v menu v bloku Zkoušky) jsme na záložku Detail přidali zaškrtávátko  a zároveň na záložku Přehled jednorázových akcí nový sloupec N, ve kterém lze podle nastavení tohoto atributu filtrovat (A = nenabízet). V JA na fakultách, které začaly využívat import rezervací místností do KOSu pomocí JA  přes API, jsme defaultně nastavili „nenabízet“. Úprava vznikla především kvůli uvedenému importu, aby na fakultách, které tento import využijí, neviděli studenti a vyučující automaticky všechny založené JA, které místnost blokují.

7)      Předměty – 85102 (vypisování a klasifikace) – filtr soupisem – nová položka. Do frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme do tvorby filtru soupisem (tlačítko  ve frm 89001 Soupis a editace filtrů pod ikonkou ) přidali novou podmínku Počet učitelů, její hodnotou pro filtrování může být i 0. Podmínku jsme přidali na základě požadavku z FD, aby bylo možno vyfiltrovat předměty bez vyučujících.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.