Do verze 21.11 nasazené 3. 12. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia může být zajímavý především bod (5), (8) a (12).

1)      Číselníky – 80105 - UDALOSTI – 3 nové informativní události. Do číselníku UDALOSTI (přístupný z frm 80105 Správa číselníku) jsme přidali nové informativní události I75 – školení BOZP, I76 – školení PO a I77 – školení BOZP a PO s jejichž pomocí můžete filtrovat studenty, kteří příslušné školení absolvovali. Do položky Hodnota lze zanést údaj o platnosti školení, doporučujeme datum, dokdy je školení platné. Podle události a její hodnoty lze pak studenty filtrovat tak, jak jste zvyklí, např. pomocí speciálních filtrů ve frm 82010 Přehled studentů nebo ve frm 82070 Přehled událostí. Hromadně lze studentům událost přiřadit přes tlačítko  na levé svislé pracovní liště. Student uvidí tyto události ve svém webovém kosu. Vzniklo na základě požadavku z FJFI.

2)      Přij.říz. – 80103 - nový parametr upozorňující na nezaplacení přihlášky. Pro přijímací řízení jsme založili nový parametr WPR.MAIL_NEZAPLAC_PRIHL_TEXT. Hodnotou parametru je text mailu, který dostane uchazeč, jestliže jeho přihláška není v KOSu evidována jako zaplacená po 7 dnech od jejího uzavření. V textu mailu je možné použít značky: $jmeno$, $prijmeni$, $castka$, $kodprihl$ a $datum_konce$ ($datum_konce$ je datum, kdy bude přijímací řízení uzavřeno a které se prioritně bere z frm 81002 Webová přihláška – soupis programů, je-li tam u oborů (specializací) / programů uvedeno; není-li v 81002, bere se z fakultního parametru WPRKON).  

3)      Přij.říz. – 81001 - oznámení na úřední desku. Ve frm 81001 Přehled přihlášek jsme k tiskovým sestavám, které najdete pod ikonkou , přidali sestavu Oznámení o možnosti převzít písemnost. Sestavu lze generovat ve dvou samostatných variantách -  česky a anglicky. Jde o obdobné sestavy, které jsou ve frm 82010 Přehled studentů, pouze přizpůsobené pro přijímací řízení. Tato oznámení jsou určena ke zveřejnění na elektronické úřední desce. Požadavek z FELu.

4)      Přij.říz. – 81001 – detail přihlášky – změna typu jedné položky. Ve frm 81001 Přehled přihlášek na záložce Detail je blok pro stažení souborů, které uchazeč přiložil ke své webové přihlášce. V tomto bloku změníme příznak, kterým zamezíte, aby uchazeč mohl vložené soubory smazat, z písmene na zaškrtávátko:

Úprava byla provedena na základě žádosti o snazší manipulaci s položkou.

5)      El. přihláška – 81004 (dodatečné texty) – zpřístupněno pro VSO a RDS. Frm 81004 Webová přihláška – dodatečné info, o jehož nasazení jsme informovali v upgradu 21.09, jsme zpřístupnili uživatelským rolím vedoucí studijního oddělení (STVSO) a referent doktorského studia (STRDS). VSO vidí a může zakládat texty pro svou fakultu, RDS pro svou fakultu a pouze pro doktorské programy.

6)      El. přihláška – stránka se stavem přihlášky - rozdělení na více kroků. Ve webové přihlášce jsme stránku se Stavem přihlášky rozdělili na více kroků, aby bylo možno přidat text ke konkrétnímu bloku nahoru nebo dolu a nejen nahoru nebo dolu pro celou stránku, jak tomu bylo doposud. Důvodem je to, že stránka se rozrostla o mnoho údajů. Texty se sepisují ve frm 81003 Webová přihláška – texty.

7)      El. přihláška – nová možnost načtení osobních údajů. Ve webové přihlášce umožníme uchazečům, kteří již na ČVUT studovali a mají svou identitu a platné heslo, aby se pomocí těchto svých údajů na stránce s osobními údaji přihlásili a usnadnili si vyplňování:

8)      VŠKP – 82307 – přidán kód z DSpace. Do frm 82037 Přehled VŠKP přidáme nový sloupec Vškp kód. Tímto kódem je práce jednoznačně definována v DSpace. Prosíme vás, pokud budete s knihovnou nebo s námi řešit nějaký problém týkající se VŠKP v DSpace, uvádějte v popisu problému i tento kód. Ušetří to práci pracovníkům knihovny i nám. Děkujeme.

9)      Poplatky – 83050 – zpřístupněno pro STUST. Frm 83050 Poplatky – výměry zpřístupníme pro roli uživatel údajů o studentech (STUST). STUST uvidí studenty své fakulty a může pouze prohlížet.

10)  Předměty – 84001 – nové možnosti hromadné změny programů. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů změníme nabídku v podformuláři pro výběr studijních programů, kde lze u vybraných předmětů hromadně měnit studijní program. Místo jedné nabídky pro zápis vybraných programů budou 3 nové možnosti: náhrada vybranými programy a přidání nebo odebrání vybraných programů vzhledem k původním. Názorně viz obrázek níže: 

Upraveno na základě požadavku z FITu.

11)  Management – 89401 – poplatky – nová sestava. Do frm 89401 sestavy pro management jsme na záložce Poplatky zpřístupnili novou sestavu Uhrazené poplatky za vybrané období – jmenný seznam plátců. Požadavek z rektorátu.

12)  iKOS – informace o platnosti hesla ČVUT. Na první stránku s menu iKOSu přidáme informaci o platnosti Vašeho hesla ČVUT. Zároveň přidáme tlačítko, které Vás v případě potřeby přesměruje na stránku USERMAPu, kde lze nové heslo nastavit:

Upozornění: řiďte se pouze údajem o platnosti hesla uvedeném v ostrém KOSu, na testu nemusí být z technických důvodů údaj vždy zcela pravdivý.

13)  Návody pro práci s e-dokumenty. Připravili jsme pro vás návody pro práci s elektronickými dokumenty. Návody jsou dostupné zatím na sharepointu na https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ssz/Studijni_IS_CVUT__navody/Forms/AllItems.aspx. Tato adresa je přístupná proděkanům pro pedagogickou činnost a vedoucím studijních oddělení.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.