Do verze 21.12 nasazené 7. 1. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. – 81001 - ruční stahování přihlášek – zaškrtávátko pro informační mail. Do dialogového okna, které se objeví při ručním stahování přihlášek z webu do KOSu (ve formuláři 81001 Přehled přihlášek), přidáme zaškrtávátko pro odeslání informačního mailu uchazeči o zařazení jeho přihlášky do přijímacího řízení, obdobně jako se posílá v režimu automatického stahování přihlášek. Defaultně je zaškrtnuto „odeslat“:

2)      El.přihláška – rozšíření souhlasu s el. korespondencí na rozhodnutí o nepřijetí a příp. další dokumenty. Ve webové přihlášce v bloku osobní údaje (krok 1008) upravíme souhlas uchazeče se zasíláním písemností elektronicky prostřednictvím IS ČVUT. Doposud uchazeč uděloval souhlas pouze se zasláním kladného rozhodnutí o přijetí. Nově se souhlas bude vztahovat také na rozhodnutí o nepřijetí a další dokumenty k případnému budoucímu studiu. Nově také bude souhlas defaultně zatržen: u všech programů jsme ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů změnili atribut ve sloupci S – zobrazit/nezobrazit zaškrtávátko pro souhlas na webu – z hodnoty A (zobraz) na hodnotu B (zobraz s defaultním zaškrtnutím.) S nastavenou hodnotou B ve sloupci uvidí uchazeč toto:

Stavy souhlasu budou tři: souhlasím / nesouhlasím / nezvoleno, na přehledu přihlášek ve frm 81001 se tyto stavy projeví ve sloupci RO (rozhodnutí online) jako A / N  / null. Na fakultách, které nemají ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů nastaven u programů (všech nebo některých) příznak pro zviditelnění zaškrtávátka souhlasu v přihlášce a uchazeč nemá tudíž možnost volby, bude stav souhlasu v příslušných přihláškách trvale „nezvoleno“. V případě, že fakulta příznak nastaven má (nyní nově s hodnotou B) a zaškrtávátko se zobrazuje, je přihláška založena se stavem „nezvoleno“ a po odeslání osobních údajů uchazečem nabude hodnoty „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ podle volby uchazeče. Upraveno na základě požadavku pí prorektorky pro bc. a mgr. studium.

3)      El.přihláška – zkrácení URL adresy pro anglickou verzi. Umožnili jsme vstup do anglické verze elektronické přihlášky z kratší URL adresy https://prihlaska.cvut.cz/en . Tato kratší varianta přesměruje zadavatele na původní dlouhou. Požadavek z PR oddělení FITu.

4)      Poplatky – 83050, 83052 – nový stav výměru: nedobytný. V modulu poplatky za delší studium jsme zavedli nový stav výměru: nedobytný. Do tohoto stavu lze převést výměr, který není zaplacený a je více než půl roku po splatnosti. Ve frm 83050 Poplatky – výměry byl pro tento nový stav přidán rychlý filtr  a na záložce Detail výměru přibylo tlačítko pro převedení výměru: . Tlačítko je aktivní pouze pro roli rektorátní správce poplatků (STRPO), která jediná může proces převodu výměru do stavu „nedobytný“ spustit. Pro úspěšné převedení je nutné vložit do iKOSu žádost fakulty o výmaz nevymahatelné pohledávky; po převedení výměru do stavu „nedobytný“ je automaticky stornována pohledávka ve FISu a záznam o výměru zůstává pouze v KOSu. Zodpovědný pracovník rektorátu s rolí RPO byl o pracovním postupu informován podrobným návodem.

5)      Poplatky – 83052, web kosi – úprava formuláře pro odvolání. Nasadíme úpravu tisku odvolání proti poplatku za delší studium, které si student vytiskne ze svého webového kosi a referent(ka) z frm 83052 Přehled studentů – poplatky na záložce Odvolání (tlačítko )  Nově bude sestava na kosi  i v iKOSu pouze jednostránková. Původní druhá stránka určená pro vyjádření děkana (děkanky) k odvolání bude ve webovém kosi zrušena úplně a referent(ka) ji v případě potřeby bude moci stáhnout zvlášť přes nově doplněné tlačítko  v bloku Vyjádření na záložce Odvolání. Úprava vznikla na základě požadavku z FELu.

6)      iKOS – platnost hesla ČVUT – 2 drobná vylepšení. Při minulém upgradu v bodě (12) jsme informovali o přidání údaje o platnosti hesla ČVUT. K této funkci jsme doplnili dvě malá vylepšení:

·         Vzhledem k problémům se zobrazením platného údaje v testovacím iKOSu jsme zde konkrétní údaj skryli; místo něho se nyní zobrazuje text

·         V ostrém iKOSu, pokud zbývá méně než 10 dnů do vypršení hesla, číslo zčervená.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.