Do verze 22.01 nasazené 28. 1. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia je určen bod (5).

1)      Přij.říz. – 81001 – doplněny zbývající anglické verze rozhodnutí. Doplnili jsme dosud chybějící anglické verze rozhodnutí o přijímacím řízení, která se tisknou z frm 81001 Přehled přihlášek. Konkrétně jde o rozhodnutí 90: Rozhodnutí o nepřijetí - uchazeč se nedostavil k přijímacímu řízení, rozhodnutí 23: Rozhodnutí o nepřijetí na základě nedoložení předchozího vzdělání a rozhodnutí 24: Rozhodnutí o nepřijetí na základě nesplnění dalších povinností. Tímto jsou anglické verze všech rozhodnutí kompletní. Připomínáme, že pro tisk anglické verze je potřeba toto zaškrtnout v dialogovém okně před generováním sestavy: .

2)      Přij.říz. – 81001 – editace souhlasu uchazeče s elektronickým zasíláním písemností. Ve frm 81001 Přehled přihlášek jsme na záložce Detail přihlášky umožnili editaci položky , kde je vidět, zda uchazeč udělil souhlas či nesouhlas se zasíláním písemností online ve své webové přihlášce (o poslední úpravě této volby viz bod (2) v minulém upgradu). Referent(ka) bude tedy moci rozhodnutí uchazeče v případě potřeby změnit. Nabídka hodnot je stejná jako pro uchazeče: A (souhlas), N (nesouhlas), null (neuděleno, nerozhodnuto).

3)      Přij.říz. – 81001 – ruční převod přihlášek – úprava legendy k zaškrtávátku pro emailové potvrzení. Ve frm 81001 Přehled přihlášek jsme upřesnili hlášku k novému zaškrtávátku v dialogovém okně pro ruční stahování přihlášek z webu do KOSu. (O zaškrtávátku viz blíže  minulý upgrade bod (1)). Nové znění hlášky je:  Hlavní rozdíl mezi zaškrtnutím a nezaškrtnutím je totiž v tom, zda se s emailovým potvrzením odešle i PDF přihlášky či nikoliv. Email se odesílá vždy.

4)      Studenti – 82010 – nové Rozhodnutí o ukončení studia. Ve frm 82010 Přehled studentů přidáme k sestavám, které se tisknou pod ikonkou , novou sestavu Rozhodnutí o ukončení studia - 2021 a její anglickou verzi Rozhodnutí o ukončení studia - ang. – 2021. Do těchto nových sestav se budou důvody vyloučení, které KOS zjistí, dotahovat automaticky. Vzhledem k tomu, že důvody vyloučení se kvůli kontrole zobrazují v dialogovém okně před tiskem sestavy, lze sestavu tisknout jen pro jednotlivce. Ve staré sestavě se důvody automaticky nedotahovaly, šlo ale tisknout hromadně. Stará sestava zůstává zatím v provozu, po odladění nové počítáme s jejím odstraněním. Prosíme o spolupráci a nahlášení příp. zjištěných nedostatků nové sestavy na Helpdesk ČVUT nebo spravcekos@cvut.cz.

5)      Doktorandi – 82010 – přepracována sestava potvrzení o studiu na období. Přepracovali jsme tiskovou sestavu Potvrzení o studiu česky (na období), která se tiskne z frm 82010 Přehled studentů. Úprava je především technického rázu, pro uživatele je viditelná změna hlavičky na novou univerzální, obdobnou jako je v potvrzení s elektronickou pečetí.

6)      Předměty – SSP – 84001 – hromadná změna exportu pro Bílou knihu. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme do hromadných změn vybraných atributů označených předmětů (přes tlačítko  na levé svislé pracovní liště) přidali možnost hromadné změny obou způsobů exportu pro Bílou knihu:

Požadavek z FITu.

7)      Předměty – 84004 (vztahy) a 84005 (ekvivalence) – zpřístupněno pro VSO a RSO. Frm 84004 Vztahy předmětů a 84005 Ekvivalence předmětů jsme zpřístupnili rolím vedoucí a referent studijního oddělení (STVSO a STRSO). Obě role mohou formuláře pouze prohlížet. Požadavek z FITu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.