Do verze 22.02 nasazené 4. 3. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Přij.říz. – 81001 – rozhodnutí o přijetí – zvýrazněné info o zápisu do studia.  Rozhodnutí o přijetí, které se generuje z formuláře 81001 Přehled a soupis přihlášek, jsme pro lepší orientaci zvýraznili (tučným písmem) větu s informací o době a místě konání zápisu do studia, která se tiskne v části POUČENÍ. Požadavek z FS.

2)      Přij.říz. – nový frm 81017 – práce s dokumenty / soubory přijímacího řízení. Nasadíme nový formulář 81017 Přehled dokumentů přijímacího řízení. Frm je výhledově určen pro práci se všemi dokumenty /soubory v rámci přijímacího řízení a to v obou směrech: tj. práce jak se soubory / dokumenty, které vkládá uchazeč do své webové přihlášky, tak s dokumenty / soubory, které generuje pro uchazeče škola a které bude možno přes tento frm uchazeči do jeho přihlášky nahrát. V současné době frm umožní práci se soubory, které uchazeč přikládá do své webové přihlášky v závislosti na nastavení parametrů WPR.NAHRAVAT_SOUBORY a WPR.NAHRAVAT_SOUBORY_MAX_SOUBOR a které vidíte v detailu přihlášky v bloku Soubory přiložené k webové přihlášce. V novém frm můžete soubory stáhnout, smazat (i hromadně) nebo nahrát do webové přihlášky uchazeče jiný dokument / soubor. Další dokumenty / soubory budeme postupně napojovat.

3)      El.přihláška – nastavení cookies. Před vstupem do web přihlášky jsme doplnili funkci pro nastavení cookies, kterou znáte i z jiných webových aplikací. Podle nařízení EU je využívání cookies implicitně zakázáno kromě těch, která jsou nezbytná pro správné fungování aplikace, a proto je pro jejich povolení nutný souhlas uživatele. (Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči a který mu umožňuje zaznamenat informace o vaší návštěvě.)

4)      El.přihláška – nové globální parametry pro sledování již před výběrem fakulty. Pro sledování „pohybu“ uchazečů na stránce prihlaska.cvut.cz ještě před výběrem fakulty jsme zavedli dva nové globální parametry WPR.HTML_HEAD_GLOB a WPR.HTML_BODY_GLOB. Jejich hodnotou jsou nyní sledovací kódy Google Analytics a Facebook Pixel. Globální parametry spravuje správce databáze. Fakulty stále mají možnost použít své fakultní parametry WPR.HTML_HEAD a WPR.HTML_BODY (jsou do kódu stránky vloženy až po výběru fakulty uchazečem). Připomínáme, že je také možné vložit vlastní javascriptový kód (např. pro měření konverzí / úspěšnosti uzavření nebo postupu při vyplňování přihlášky) do jednotlivých kroků pomocí formuláře 81003 Webová přihláška - texty. Uchazeč má samozřejmě právo sledovací kódy odmítnout při nastavení cookies – viz bod (3).  

5)      Studenti – tisk e-potvrzení o studiu z kosi – úprava pro prváky. Upravili jsme podmínku pro generování elektronického potvrzení o studiu pro nově přijaté studenty prvních ročníků, aby si mohli potvrzení vygenerovat i bez schváleného zápisu předmětů. Pokud student nemá schválený zápis předmětů, nově zjišťujeme, zda doba od zahájení studia není delší než čtyři měsíce; jestliže je podmínka splněna, může si student potvrzení vygenerovat.

6)      SZZ – 89004, 82304, 82324 – úprava pro člena komise SZZ přiřazené k programu. Doplnili jsme chybějící možnost, aby učitel mohl být přiřazen jako člen komise SZZ pouze pro program a podle toho se objevil v nabídce učitelů pro daný program v příslušných formulářích pro SZZ. Za tímto účelem jsme upravili:

·         Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů na záložce Soupis učitelů jsme do bloku Role učitele v komisi pro SZZ přidali sloupce pro kód a název programu. Učiteli lze nově přiřadit roli v komisi buď pro program, nebo obor / specializaci; jeden z těchto atributů musí být vyplněn.

·         Upravili jsme frm 82304 Soupis komisí, aby se pro komisi sepsanou pro program v dolním bloku Členové vybrané komise nabízeli pro výběr odpovídající učitelé přiřazení k danému programu ve frm 89004.

·         Upravili jsme frm 82324 Klasifikace, aby se při známkování předmětů SZZ vypsaných pro program nabízeli pro výběr odpovídající známkující učitelé podle jim přiřazeného programu ve frm 89004.

Upraveno na základě požadavku z FD.      

7)      VŠKP – 82411, kosi – dotažení katedry obhajoby při schválení rezervace tématu učitelem. Rozšíříme funkci napojenou na parametr TZP.DOPLN_KAT_OBH, kdy při nastaveném parametru s hodnotou A se při schválení rezervace tématu ZP automaticky doplňuje katedra obhajoby do frm 82411 Přehled témat ZP. (Funkce je podrobně popsána v upgradu 21.05 v bodě (1).) Dosud se takto katedra doplnila v případě, že rezervaci tématu provedl referent v iKOSu. Nově se katedra obhajoby do frm 82411 doplní i v případě, že schválení rezervace provede učitel ve webovém kosi.  

8)      Management – 89401 – studenti – úprava pro STREK. Ve frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložce Studenti v sestavě Počty studentů po oborech/specializacích a podle studijního stavu umožnili pro roli uživatel rektorátu (STREK) volbu, zda chce generovat přehled za studentské (typ programu B, N, M) nebo doktorské (typ D) nebo všechny programy. Pro uživatele s jinou rolí než STREK se typ programu vybere automaticky podle role.  Na základě požadavku z rektorátu, odboru pro vědu a výzkum.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.