Do verze 22.03 nasazené 1. 4. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Číselníky – 80105 – studijní programy – nové záložky pro doktorské studium. Ve frm 80137 Studijní programy (přístupný z 80105 Správa číselníků) jsme zpřístupnili dvě nové záložky pro doktorské programy: Školitelé a Členové OR. Záložky slouží k evidenci učitelů, kteří mají / měli příslušné funkce včetně informace, odkdy dokdy funkci zastávají / zastávali. Záznamy se zakládají, editují a ruší přímo na záložkách. U programů, které se připravují, bude toto moci provádět správce komponenty (STSAP), správce studijních plánů (STSSP) a referent katedry (STRFK); u platných STSAP a STSSP. Ostatní uživatelské role, které se do formuláře dostanou, mají tyto záložky pouze na prohlížení. 

2)      Přij.říz. – 81017 (dokumenty) jako záložka v 81001. Nový frm 81017 Přehled dokumentů přijímacího řízení, o kterém jsme informovali při minulém upgradu 22.02 v bodě (2), jsme zpřístupnili také jako záložku v 81001 Přehled přihlášek. Záložka má název Soubory.

3)      Přij.říz. – 81008, 80105 (SEZPZK) – úpravy na přehledu. Nasadíme úpravy pro lepší orientaci na přehledu zkoušek ve frm Seznam přijímacích zkoušek (v bloku pro přijímací řízení je samostatně pod číslem 81008; najdete ho i v 80105 Správa číselníků s kódem SEZPZK; nově má interní číslo 80151):

·         Na přehled zkoušek přidáme nový sloupec Přihlášeno s počtem uchazečů přihlášených na danou zkoušku.

·         Přidáme sloupec Katedry s údajem o katedře / katedrách, které mohou do organizace dané přijímací zkoušky vstupovat, tj. katedry, které jsou uvedené v položce Zpřístupnit katedrám na záložce Parametry přijímacích zkoušek. Na sloupci funguje režim dotazu pomocí <F7>, <F8>.

·         Pod tabulku s přehledem zkoušek přidáme zaškrtávátko , které je defaultně nezaškrtnuté. Po zaškrtnutí se zobrazí i záznamy, které jste dříve smazali pomocí <F6> nebo .

4)      Přij.říz. – 81017 – nové tlačítko pro nahrání souboru. Do frm 81017 Přehled dokumentů přij. řízení jsme přidali tlačítko  pro nahrání souboru / dokumentu pro přijímací řízení; není to nahrání za uchazeče, k tomu je určeno jiné tlačítko, ale váš vlastní soubor / dokument určený uchazeči. Ten jej uvidí ve své webové přihlášce v sekci Dokumenty přijímacího řízení. Vámi nahraný dokument se zároveň propíše do spisové služby a uvidíte ho ve frm 82202 Přehled dokumentů. Typ tohoto dokumentu v SPS je 16 Přijímací řízení.  

5)      El.přihláška – PDF do spisové služby. Nově ukládáme jednou vygenerované PDF webové přihlášky trvale. Takto vygenerovaná PDF odcházejí do spisové služby a uvidíte je ve frm 82202 Přehled dokumentů. Typ tohoto dokumentu v SPS je 15 Přihláška ke studiu. Z uvedeného vyplývá, že budete-li údaje v již jednou vygenerované přihlášce měnit, je potřeba ji v 82202 nejprve stornovat a po úpravě vygenerovat znovu.

6)      Studenti – 82010 – tři nové filtry. Do frm 82010 Přehled studentů přidáme na úvodní záložku s přehledem studentů tři rychlé filtry: akreditovaní studenti (filtrovací podmínky: matrika = A a forma studia <>Z), příchozí studenti na mobilitě (matrika = A a forma studia = Z) a účastníci neakreditovaných kurzů (matrika = N). Defaultně jsou všechny tři filtry zaškrtnuté.

7)      Studenti – 82010, 82013 – nová položka ID studia. Ve frm 82010 Přehled studentů a 82013 Studijní údaje (záložka Studium 82010) zpřístupníme novou položku ID studia. ID studia je číslo identifikující konkrétní studium konkrétního studenta (student má stále své jedinečné osobní číslo, ale jeho studia mají ID různá). Na přehledu najdete položku ve „vlastních sloupcích“, ve Studiu za položkou „jazyk výuky“. Položku zároveň přidáme mezi filtrovací a exportní. ID studia využijete např. ve spisové službě při dohledávání typového spisu, který má ID studia v svém názvu.

8)      VŠKP – 82027 – PDF záznamu obhajoby. Do frm 82027 VŠKP studenta jsme pod blok Soubory a posudky přiložené k práci přidali tlačítko  . PDF záznamu obhajoby se vygeneruje pouze v případě, že je vyplněno pole Průběh buď ve frm 82324 Klasifikace nebo 82325 Klasifikace – bez komise. Zároveň jsme přidali možnost vkládat vlastní PDF o průběhu obhajoby do bloku Soubory a posudky přiložené k práci:

 

9)      SZZ – 82307 – diplom, dodatek - nová funkce pro hromadné odebrání přidělených čísel. Do hromadných akcí umístěných ve frm 82307 Přehled studentů na levé svislé pracovní liště pod tlačítky  (hromadné přidělení čísla diplomu),   (hromadné přidělení evidenčního čísla diplomu) a   (hromadné přidělení evidenčního čísla dodatku) jsme přidali funkci pro zpětné hromadné odebrání přidělených čísel. Pro tuto funkci přibylo v dialogových oknech uvedených akcí tlačítko .

10)  SZZ – tištěná přihláška – doplněn studijní program. Do tištěné Přihlášky k SZZ, která se tiskne z frm 82323 Přihlášení k termínu ke komisi (záložka ve frm 82307) přes tlačítko  na levé svislé pracovní liště, jsme přidali informaci o studijním programu studenta, doposud byl uváděn pouze obor, příp. zaměření. Podnět přišel z FJFI.  

11)  Stipendia – 83030 – nová sestava Rozhodnutí o přidělení stipendia. Do frm 83030 Stipendia na záložku Seznam studentů přidáme tisk sestavy Rozhodnutí o přidělení stipendia (klasickým způsobem přes ikonku ). KOS rozliší automaticky pro který typ stipendia sestavu tisknout. Nyní se budou generovat rozhodnutí o přidělení stipendia prospěchového (typ 1). Je již připravena varianta pro ubytovací stipendia, jejichž zpracování v KOSu nyní připravujeme.  

12)   Předměty – 85102 – nové exportní položky. Do frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme přidali nové exportní a filtrační položky Počet rozvrhových paralek – přednášek, Počet rozvrhových paralek – cvičení, Počet rozvrhových paralek – laboratoří a Ročník studia předmětu. Požadavek z FBMI.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.