Do verze 22.04 nasazené 6. 5. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Číselníky – 80105 – aktualizace státní příslušnosti. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme aktualizovali číselník STATPRIStátní příslušnost podle nové aktuální verze z ČSÚ platné od letošního roku. Změny se dotkly jen anglických názvů a žádný stát nebyl ani přidán ani ubrán.

2)      Přij.říz. – 81001 – filtr na akademický rok do kterého se přijímá. Do frm 81001 Přehled přihlášek jsme vpravo od barevných rychlých filtrů přidali filtr pro filtrování podle akademického roku, do kterého přijímací řízení probíhá. Defaultně je nastaveno:  .  Přidali jsme také sloupec Rok přij. říz. s položkou ve tvaru RRRR/RRRR, takže lze akademický rok filtrovat i podle tohoto sloupce. Nový filtr umožní, abyste ve formuláři mohli držet údaje za staré a nové přijímací řízení a nemuseli nutně před novým řízením formulář vyčistit a staré přihlášky archivovat.

3)      Přij.říz. – SEZPZK – proměnné v popisu části zkoušky přidány do dílčích částí. V číselníku SEZPZK Seznam přijímacích zkoušek (samostatně v menu jako frm 81008; ve frm 80105 Správa číselníků jako 80151) jsme rozšířili možnost použití proměnných uvozených $, s jejichž pomocí je dáno datum, místo a čas, kdy je zkouška, anebo její část, konána. Tyto údaje se potom tisknou do Protokolu o přijímací zkoušce a do Rozhodnutí o přijímacím řízení.  Doposud bylo možno proměnné použít pouze v popisu na souhrnných řádcích pro hlavní části přijímací zkoušky (řádky označené  A, B, C), nově je lze použít i na dílčích řádcích, tj. i pro popis dílčích částí, které spadají pod části hlavní (řádky  A01…A10, B01…B10, C01…C10). O uvedených proměnných se více dočtete v návodu pro přijímací řízení v kap. 2.5.2.2. Požadavek na úpravu přišel z FBMI.

4)      El.přihláška – uchazeči umožněno přihlášení na termín zápisu do studia bez předchozího přiřazení. Provedli jsme úpravu v elektronické přihlášce, aby se uchazeč mohl sám přihlásit na termín zápisu do studia, aniž mu byl již nějaký termín fakultou přidělen. Doposud bylo umožněno pouze přehlášení na jiný termín uchazečům, kteří již měli termín přiřazen. Podmínky nabídky termínů zápisu jsou stejné jako dosud, tj. nabídka se uchazeči objeví po datu v parametru WPRVYSL a parametr WPR.TERMINY = A; termíny musí být vypsány pro odpovídající typ studijního programu a musí být na nich volná kapacita. Nově zavedené přihlášení na termín je povoleno pouze uchazečům, kteří byli přijati anebo jim byla poslána zpráva uchazeči 41 (složena přij. zkouška, budete přijat po doložení dokumentů), 42 (budete přijat bez zkoušky po doložení dokumentů) nebo 43 (budete přijat bez zkoušky). Původní přehlášení je možné vždy, když existuje více termínů, na které je možné se hlásit. Termínů pro přijímací řízení se úprava netýká. Požadavek přišel z FELu.  

5)      El.přihláška – upozorňující mail na nezaplacení dvojjazyčně. Po ukončení příjmu přihlášek se automaticky rozesílá upozorňovací mail všem, kteří ještě za přihlášku nezaplatili (jejich platba není evidována). Nově je text mailu dvojjazyčný, doplnili jsme anglickou verzi. Požadavek z FITu.

6)      Studenti – matrika – 82011 - změna v událostech po sběru – nové kontaktní místo. Ve frm 82011 Události studenta (záložka ve frm 82010 Přehled studentů) upravíme upozorňovací hlášku při vkládání události jdoucí do matriky, jestliže má datum před posledním sběrem pro matriku. Doposud jste byli žádáni obracet se na správce matriky, Ing. Kubrovou. Vzhledem k tomu, že správu matriky po ní převzala kolegyně Magdaléna Trávníčková (oddělení studijního IS VIC), obracejte se, prosím, v záležitostech matriky studentů na ni. Hláška bude upravena, abyste se obraceli na spravcekos@cvut.cz.

7)      Předměty – 82014 – uznání předmětu – zpřísnění kontroly. Ve frm 82014 Předměty studenta (záložka Klasifikace ve frm 82010) jsme upravili kontrolu při uznávání předmětů, aby nešlo uznat předmět, jestliže ho má student zapsán. Dosud se objevila pouze varovná hláška, ale předmět uznat šlo. Nově předmět uznat nepůjde, dokud se zapsaný předmět nezruší. Tuto kontrolu jsme navíc zpřísnili tak, že předmět nepůjde uznat, má-li jej student zapsaný do libovolného semestru. Dosud se kontrola vztahovala pouze na semestr, do kterého je předmět uznáván. Úprava se týká obou uznávání: pouze jednoho předmětu (pod tlačítkem  na levé svislé pracovní liště) i více předmětů najednou (pod tlačítkem  tamtéž). Na základě požadavku z FELu.

8)      Studenti – 83054 – poplatky za delší studium pro 2022/23. Ve frm 83054 Poplatky - částky jsme nastavili částky poplatků za delší studium pro akademický rok 2022 / 2023.

9)      Rozvrhy – 85321 – zápis studenta – úprava položky délka vyučování. Ve frm 85321 Zápis studenta do rozvrhu jsme rozšířili pole pro položku Dél (délka vyučování v minutách), aby bylo vidět i třímístné číslo:

 Požadavek z FITu.

10)  iKOS – export do Excelu ve formátu xlsx. Nasadíme podporu pro export údajů z iKOSu do Excelu ve formátu .xlsx pod ikonkou  (výstup aktuálního bloku) a z frm 89007 Export údajů přes ikonku  (tvorba a spouštění vámi nadefinovaných exportů). Dojde k těmto úpravám:

·        Ve všech frm na horní liště s ikonkami přibude ikonka pro rozlišení obou výstupů:

 

Bezprostředně po upgradu však několik dní uvidíte pravděpodobně toto:

Omlouváme se, jde pouze o krátkodobou přechodnou záležitost kvůli technické náročnosti. Doporučujeme řídit se bublinkovou nápovědou k ikonkám, kde je vše jasně popsáno.

·        Ve frm 89007 Export údajů dojde k následující úpravě tlačítek:

·        V okně pro editaci exportu (přes tlačítko ) budou nově tlačítka takto:

Popsaná úprava umožní vyhnout se některým nepříjemnostem, které vznikají při převodu nyní používaného formátu .csv do Excelu, např. nezobrazování nul na začátku čísel, což vadí hlavně u RČ.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.