Do verze 22.05 nasazené 3. 6. 2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Parametry – 80103 – nový parametr pro volitelné předměty ve webové Bílé knize. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme zavedli nový parametr BKW_VOLITELNY_PR_FAK. Je-li nastaven s hodnotou A, zveřejňují se ve webové Bílé knize volitelné předměty fakulty. Možnost zveřejnit volitelné předměty fakulty ve webové BK existovala i nyní, s pomocí nového parametru si toto zveřejnění budou moci fakulty jednoduše nastavit / zrušit samy. Zveřejní se samozřejmě pouze volitelné předměty, které jsou vypsány do letního nebo zimního semestru AR, pro který je BK generována, mají povolen export na web ve frm 84001 a jsou vypsány jako volitelné pro fakultu. Parametr je nyní nastaven s hodnotou A pouze na FBMI.  

2)      Číselníky – 80105 – Zpráva pro uchazeče – 2 nové zprávy. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme doplnili dvě nové zprávy do číselníku WEBROZPRIJ – Zpráva pro uchazeče (interní rozhodnutí):

37 - Budete pozván(a) na přijímací zkoušku.

44 - Budete přijat(a) bez přijímací zkoušky, pokud jste splnil(a) vážený průměr za celkovou dobu studia v souladu s Podmínkami přijímacího řízení.

Kromě toho jsme doplnili chybějící ženský tvar „přijat(a)“ ve zprávách 41, 42 a 44. Zprávu 44 jsme zároveň přidali k podmínkám pro online přihlášení na termín zápisu (o tom viz bod (4) v minulém upgradu KOSu). (Interní zprávy vidí uchazeč ve své webové přihlášce a vy je vybíráte ve frm 81001 Soupis přihlášek na záložce Detail v položce Zpráva pro uchaz. nebo ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce. Ve sloupci Zpr. s možností hromadné změny.)  

3)      Přij.říz. – 81001 – pozvánka k přijímací zkoušce – nově nepovinné uvádění předmětů. Upravili jsme generování Pozvánky k přijímacím zkouškám 2020, která se tiskne z formuláře 81001 Přehled přijímacích zkoušek pod ikonkou . V dialogovém okně před tiskem není nově povinné uvádět předmět v bloku Zkouška:, tak jako doposud. Pokud není žádný předmět vyplněn, blok se na pozvánce nevytiskne. Požadavek z FELu.

4)      El.přihláška – 81001 – úprava online zápisů do studia. V minulém roce jsme zavedli podporu pro online zápis do studia, o úpravě jsme informovali v nové verzi KOSu 21.04 v bodě (2). Na základě této úpravy se uchazeč přes svou webovou přihlášku k zápisu závazně přihlásil a vlastní zápis do studia poté provedla referentka. Nyní nasadíme úpravu, aby se uchazeč mohl přes svou webovou přihlášku zapsat přímo sám:

·         V elektronické přihlášce do bloku „On-line zápis do studia“ přibude blok pro kontrolu osobních údajů a zápis do studia, kde před vlastním zápisem musí uchazeč své osobní údaje zkontrolovat a zaškrtnout, zda souhlasí nebo ne. Blok pro kontrolu údajů se otevře po kliknutí na tlačítko „On-line zápis do studia“:

·         Příznak, zda uchazeč zaškrtl souhlas či nesouhlas se zadanými údaji, budete moci filtrovat nebo exportovat ve frm 81001 Přehled přihlášek obvyklým způsobem přes ikonky  nebo .  Nová filtrační a exportní položka se jmenuje Zapsal online - souhlasí údaje - zda ve web. přihlášce souhlasí zadané údaje - zatrhl souhlas "Přihlásit k zápisu" - A/N.

Pro zobrazení online zápisu ve webové přihlášce musí mít uchazeč kladné rozhodnutí o přijetí a pro jeho program musí být v 81002 Soupis programů vyplněno datum ve sloupci Zápis od.

Uvedená úprava se nijak nedotýká funkce přihlášení na termín zápisu, příp. přehlášení na jiný, o které jsme informovali minule ve verzi 22.04 bod (4). Pro zobrazení termínů zápisu musí být nastaven parametr WPR.TERMINY = A. Obojí, online zápis i přihlášení na termín zápisu, lze používat souběžně.

5)      Studenti – 82013 (studijní údaje) – nová položka Název typového spisu. Do frm 82013 Studijní údaje (přístupný jako záložka Studium 82010) doplníme novou položku Název typového spisu, která bude automaticky vyplněna po založení typového spisu daného studenta. Položku zařadíme i mezi položky exportní.

6)      Studenti – 82010 – nová sestava Potvrzení o absolvování kurzu CŽV. Do frm 82010 Přehled studentů jsme přidali sestavu Potvrzení o absolvování kurzu CŽV. Najdete ji pod ikonkou  a lze ji tisknout pro jednotlivce i hromadně.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.